Helyi adó hírek 2017. I. félév
wszm - 2017. 02. 14.
Helyi-ado-hirek-2017-I-felev

Tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozókat és a cégeket, hogy a 2017. I félévre esedékes helyi adókat és a gépjárműadót 2017. március 16-ig kell befizetni. Az értesítéseket és határozatokat 2017. március első hetében postázzuk.

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kell teljesíteni.

Iparűzési adó:                         11742252-15393276-03540000

Építményadó:                          11742252-15393276-02440000

Gépjárműadó:                         11742252-15393276-08970000

Késedelmi pótlék:                  11742252-15393276-03780000

Bírság számla:                        11742252-15393276-03610000

Talajterhelési díj számla:     11742252-15393276-03920000

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12.§ -a szerinti 1200 Ft/ m3 egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti fokozott érzékenységű területekhez tartozó 3,0-s területérzékenységi szorzó alapján 3600 Ft/m3.

1/A. §2 A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, aki a 2015. évben üzembe helyezett közcsatornára 2016. április 30. napjáig ráköt.

2. § (1)3 A Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) köteles a kibocsátó megkeresésére 15 napon belül díjmentesen, írásban adatot szolgáltatni

a) a kibocsátó részére szolgáltatott víz éves mennyiségéről, m3-ben,

b) arról, hogy az adott ingatlan esetében a szennyvízcsatorna rákötés megtörtént-e, vagy sem, a rákötésnek van-e műszaki akadálya,

c) a locsolási kedvezmény alapján a locsolásra felhasznált víz mennyiségéről, m3-ben,

(2) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról is adatot szolgáltat.

3. § A bevallást az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített bevallási nyomtatványán 2017. március 31-ig kell bevallani és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 11742252-15393276-03920000 számú talajterhelési díj számlájára kell megfizetni.

Tájékoztatjuk a lakosságot és a vállalkozókat, hogy önkormányzatunknál elérhető az elektronikus adórendszer. Az egyedi adózói adatok lekérdezését a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek tehetik meg.

A programba, Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemélyek, vállalkozások törvényes képviselői, illetve meghatalmazottjai tudnak bejelentkezni a www.szigetszentmiklos.eado.hu oldalon. (Ajánlott böngésző: Firefox, Opera, Chrome, Safari.)

Naprakész számfejtési adatok - adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, számlaegyenlegek. Az adózási naptár, Pótlékszámítás, Beszedési számlaszámok, bejelentkezés nélkül is megtekinthetők. Folyamatban van a bankkártyás (vpos) elfogadóhely kialakítása is, ami várhatóan 2017. márciustól lesz elérhető.

Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:             13 órától 18 óráig

Szerda:            8 órától  12 óráig és 13-órától 16- óráig

Péntek:           8 órától   12 óráig

 

Moldván Valéria

adóügyi irodavezető