Meghívó Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 2011. június 29. napján (szerdán) tartandó rendes, nyilvános ülésére
szszm - 2011. 06. 24.
Meghivo-Szigetszentmiklos-Varos-Kepviselotestuletenek-2011-junius-29-napjan-szerdan-tartando-rendes-nyilvanos-ulesere

MEGHÍVÓ - Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 2011. június 29. napján (szerdán) 15.00 órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóterem

NAPIREND:

Nyilvános ülési napirendek:

1)

A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött Megállapodás módosítása
Előadó: Szabó József polgármester

2)

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság támogatásának átcsoportosítása
Előadó: Szabó József polgármester

3)

Térfigyelő rendszer felügyeletére vonatkozó Megállapodás
Előadó: Szabó József polgármester

4)

A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Szabó József polgármester

5)

Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabó József polgármester

6)

A parkolók megváltásáról szóló rendelet
Előadó: Szabó József polgármester

7)

Az Önkormányzat lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Szabó József polgármester

8)

Az őstermelői piac üzemeltetésére vonatkozó javaslat
Előadó: Szabó József polgármester

9)

Aries Kft. feladatellátási szerződések, fedezet kiegészítések és átcsoportosítási döntések meghozatala
Előadó: Szabó József polgármester

10)

Az ÉCSVCS Kft könyvvizsgálójának megválasztása
Előadó: Szabó József polgármester

11)

A CSÖSZ társulási megállapodásának módosítása (sürgősségi indítvány)
Előadó: Szabó József polgármester

12)

Szigetszentmiklós Város 2011-2016. évre szóló Környezetvédelmi Programjának, Hulladékgazdálkodási Tervének és Fenntartható Fejlődési Programjának elfogadása
Előadó: Szabó József polgármester

13)

Az Ász - Kolbász Kft. - önkormányzati tulajdonban levő - 1737, 1736/3, 1736/4 hrsz-ú ingatlanok vásárlási kérelme
Előadó: Szabó József polgármester

14)

12222 hrsz-ú Kántor utca tulajdonjog átadása
Előadó: Szabó József polgármester

15)

A 6699/10 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan átminősítése
Előadó: Szabó József polgármester

16)

Bucka buszjárat szerződésmódosítás
Előadó: Szabó József polgármester

17)

Nagyné Cserháti Emőke résztulajdonában levő (6933 hrsz-ú) ingatlanrész felajánlása az Önkormányzat részére
Előadó: Szabó József polgármester

18)

Azari Géza vásárlási kérelme a 4325 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban levő tulajdon részére
Előadó: Szabó József polgármester

19)

Szekeres István Károly ingatlan felajánlása - 3528/22 hrsz-ú ingatlan
Előadó: Szabó József polgármester

20)

Sipos Gyöngyi lakásbérleti szerződés hosszabbításra vonatkozó kérelme (2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 7/B. II/2. szám alatti)
Előadó: Szabó József polgármester

21)

Tóth Hajnalka lakásbérleti szerződés hosszabbításra vonatkozó kérelme (2310 Szigetszentmiklós, Úttörő köz 1/B. III.3.)
Előadó: Szabó József polgármester

22)

Szigethyné dr. Fekete Andrea lakásbérleti szerződés hosszabbításra vonatkozó kérelme (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 9/A. II.7.)
Előadó: Szabó József polgármester

23)

Makovinczky Rezsőné lakásbérleti szerződés hosszabbításra vonatkozó kérelme (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 9/B. I.5.)
Előadó: Szabó József polgármester

24)

„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című, KMOP-3.3.3-11 jelű pályázattal kapcsolatos döntések
Előadó: Szabó József polgármester

25)

SOLANOVA mintaház projekt előkészítése
Előadó: Szabó József polgármester

26)

Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda szerződés módosítása
Előadó: Szabó József polgármester

27)

Beszámoló a Vadgesztenye Szociális Intézmény 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Szabó József polgármester

28)

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának státuszok iránti kérelme és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Szabó József polgármester

29)

Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának módosítása
Előadó: Szabó József polgármester

30)

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló tanulók részére ösztöndíjpályázat kiírása
Előadó: Szabó József polgármester

31)

Tájékoztatás az óvodai ellátás iránti igényekről a 2011/2012-es nevelési évben, és az indítható óvodai csoportlétszám meghatározásával kapcsolatban
Előadó: Szabó József polgármester

32)

„Napraforgó" I. számú Napköziotthonos Óvoda pótelőirányzat kérelme
Előadó: Szabó József polgármester

33)

Létszámnövelési igény az általános iskolákban
Előadó: Szabó József polgármester

34)

Előirányzat biztosítási javaslat az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága részére
Előadó: Szabó József polgármester

35)

A Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Szervezőlelkészség kérelme parókia és közösségi ház felújításának támogatására
Előadó: Szabó József polgármester

36)

Polgármester tájékoztatója
Előadó: Szabó József polgármester

Egyebek

Zárt ülési napirendek:

1)

A Napraforgó I. sz. Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: Szabó József polgármester

2)

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői állására kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: Szabó József polgármester

3)

Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
Előadó: Szabó József polgármester

4)

Lakáshoz jutók helyi támogatása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
Előadó: Szabó József polgármester

5)

Adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
Előadó: Szabó József polgármester

Szigetszentmiklós, 2011. június 23.

Szabó József
polgármester

Bővebben a napirendi pontokról: http://edtr.szszm.hu/