Lakossági Fórum - Településrendezési eszközök módosítása tárgyban
Media - 2019. 03. 01.
Lakossagi-Forum--Telepulesrendezesi-eszkozok-modositasa-targyban

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

2019. március 12-én (kedden)

17 órai kezdettel

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, amelyre a város lakosságát tisztelettel meghívom.

 

Helyszín:

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, földszinti tanácskozóterem.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumon, valamint az azt követő 8 napon belül a partnerseg@szigetszentmikos.hu elérhetőségen, és a Polgármesteri Hivatalban.

 

A lakossági fórum és a közmeghallgatás két külön jogintézmény:

  • előbbi a településrendezési eszközökre vonatkozó jogszabályok alapján, a településrendezési eszközök véleményezésére, ún. partnerségi egyeztetésére való,
  • utóbbi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti, évente legalább egy alkalommal megtartandó, általános önkormányzati esemény.

 

A közmeghallgatás szabályairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint felhatalmazása alapján a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) számú rendelet rendelkezik. A Mötv. alapján:

„54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni."

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (1) bekezdése szerint tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel. Ez kötelező.


A településrendezési eszközök módosítására meghirdetett lakossági fórum tehát a Kormányrendeletben szabályozott államigazgatási eljárás keretén belüli kötelező elem, amely a partnerek tájékoztatására és véleményük megismerésére irányul.

 

A Képviselő-testület vonatkozó döntései alapján jelenleg két eljárásban kell lefolytatnunk lakossági fórumot. Erre lehetőség van együttesen is, így a március 12-ére meghirdetett lakossági fórum napirendjei a következők:

  1. Napirend: Sáméhegy településrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a 34/2019. (II.20.) számú határozatával döntött a vonatkozó tárgyalásos eljárás megindításáról, a Kormányrendelet értelmében ennek az eljárásnak kötelező eleme a lakossági fórum, amelynek megtartásáról a polgármesternek kell gondoskodnia.
  2. Napirend: A 6846, 6847, 6848, 6850/1, 6850/2, 7031/5, 7031/6, 7031/7, 7031/8, 7031/9, 7031/10, 7031/11, 7031/12, 7031/13, 7030 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítása. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a 49/2019. (II.20.) számú határozatával döntött a vonatkozó tárgyalásos eljárás megindításáról, a Kormányrendelet értelmében ennek az eljárásnak kötelező eleme a lakossági fórum, amelynek megtartásáról a polgármesternek kell gondoskodnia.

 

Szabó József

polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

  1. Szigetszentmiklós Város Településrendezési eszközök módosítás 1.
  2. Településszerkezeti terv
  3. Módosított szelvény
  4. Szigetszentmiklós Város Településrendezési eszközök módosítás 2.