Pályázati Felhívás - Humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére
Media - 2019. 04. 08.
Teljes munkaidő; 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Palyazati-Felhivas--Humanpolitikai-ugyintezo-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

Pályázatot hirdet

Humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére


A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

 

Az ellátandó feladatok:

 • a kiosztott szervezeti egységek vonatkozásában ellátja a teljes körű humánpolitikai feladatokat: gondoskodik a köztisztviselői és egyéb munkavállalói jogviszony, közcélú munkaviszony létesítésével és megszűnésével, jogviszony módosításával, átsorolásával, jubileumi jutalom kifizetésének előkészítésével, belső áthelyezéssel kapcsolatos feladatokról, továbbá vezeti a szabadság nyilvántartást, a munkakörével kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések elkészítését,
 • kezeli a személyi anyagokat
 • végzi a toborzás-kiválasztással kapcsolatos feladatokat, ezen belül a pályázatok kiírásával, közzétételével kapcsolatos műveleteket
 • figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő jogszabályváltozásokat, alkalmazza azokat
 • kezeli a TÉR Centrum szoftvert, segítséget nyújt az értékelő vezetőknek a szoftver használatával kapcsolatban
 • Probono továbbképzésekkel és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki
 • orvosi alkalmassági vizsgálat

 

Előnyt jelent:

 • felsőfokú iskolai végzettség
 • a KIRA, TÉR, PROBONO program gyakorlati ismerete, használata
 • közigazgatási alapvizsga-, közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés
 • legalább 3 éves közigazgatási szakmai gyakorlat

 

 

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hatályos béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata alapján történik.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz
 • végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • összeférhetetlenségi nyilatkozatot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követően 30 napon belül

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal.

 

A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatok benyújtása:

Postán, vagy személyesen (zárt borítékban) a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve kell benyújtani.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére".

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Törökné Bodogán Mónika humánpolitikai ügyintézőtől kérhető a 06-24/505-559-es telefonszámon.