Pályázati Felhívás - Közterület-felügyelői munkakör betöltésére
Media - 2019. 06. 06.
Palyazati-Felhivas--Kozteruletfelugyeloi-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

Pályázatot hirdet

közterület-felügyelői munkakör betöltésére

 

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 5.

 

Az ellátandó feladatok:

 • a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű MS Office,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 30. pontja szerint közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • B kategóriás jogosítvány,
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • orvosi alkalmassági vizsgálat.

 

Előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga,
 • közterület-felügyelői vizsga megléte,
 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat,
 • szigetszentmiklósi helyismeret,
 • saját gépjármű használata.

 

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II. 22.) Önkormányzati rendelete, a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II. 01.) Önkormányzati rendelete valamint a Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata alapján történik.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz,
 • végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozatot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §.-ai szerint.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követően 30 napon belül.

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal.

 

A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatok benyújtása:

Postán, vagy személyesen (zárt borítékban) a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve kell benyújtani.

Cím: 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat közterület-felügyelői munkakör betöltésére".

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Pál Anita osztályvezetőtől kérhető a 06-24/505-595-ös telefonszámon.