Pályázati felhívás: Területi védőnő munkakör betöltésére
Media2 - 2019. 07. 15.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat területi védőnő (XII. körzet) munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas-Teruleti-vedono-munkakor-betoltesere

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat

területi védőnő (XII. körzet)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Posta Köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakon szerzett diploma,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • nem pályakezdő esetén regisztrációs kártya, egészségügyi könyv.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői szakmai tapasztalat,
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
 • kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
 • pontos, precíz munka,
 • aktív szervezési és lebonyolítási munka a város egészséggel kapcsolatos rendezvényein,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klettnerné Nyerges Ágnes nyújt, a 06-20/228-6644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05/576/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő (XII. körzet).

vagy

 • Személyesen: Recepció, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2019. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, négy hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.