Pályázati felhívás projektszervező munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 02. 12.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Városfejlesztési Projekt Osztály Projekt Iroda Projektszervező munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas-projektszervezo-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Városfejlesztési Projekt Osztály
Projekt Iroda

Projektszervező

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatírás, EU-s és hazai pályázatok teljes körű lebonyolítása. Projekttevékenységek koordinálása, pályázatokkal kapcsolatos mindennemű adminisztráció intézése. A beruházási, fejlesztési projektek szakmai előkészítésében, lebonyolításában részvétel, projektmenedzsmenti feladatok ellátása, pályázatfigyelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelete, a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) Önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata az irányadók. az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú társadalomtudományi végzettség - közgazda, vagy közgazdász vagy természettudományi végzettség - műszaki végzettség, vagy bölcsészettudományi végzettség - bölcsész, államtudományi végzettség - (köz)igazgatás-szervező,
 • műszaki menedzseri végzettség,
 • legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
 • közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés,
 • közbeszerzési ismeretek,
 • EU-s ismeretek, pályázatok teljes körű bonyolításában szerzett tapasztalat (kapcsolodó elektronikus felületek ismerete),
 • „B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 • fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pákozdi Nóra projektiroda vezető nyújt, a 06-24/505-535 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Városfejlesztési Projekt Osztály címére történő megküldésével (2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05/183/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Projektszervező.
 • Személyesen: , Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2020. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.