x Széchenyi 2020

Helyi értéktár

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról rendelkező 2012.évi XXX. törvény alapján 287/2013. (VI.26.) számú határozatával létrehozta a Szigetszentmiklósi Települési Értéktár Bizottságot.

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelet 30. §-a alapján a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával a Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság  jogutódjaként a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság foglalkozik.

 

Szigetszentmiklósi Települési Értéktár Bizottság felhívással él a Szigetszentmiklósi magánszemélyek és szervezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető, a valaha itt élő, illetve a településen tevékenykedő személyek alkotótevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában.

 

A nemzeti értékekre vonatkozó javaslatot a vonatkozó jogszabálynak (114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet) megfelelően a következő szakterületenkénti kategóriákban vár a bizottság:

a)  agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai- beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét- , különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c)  épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d)  ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés- , gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e)  kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f)  sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g)  természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h)  turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Az Értéktár Bizottság részére a javaslattételhez szükséges letölthető  (1. számú melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez) dokumentumot a mellékletekkel együtt kell benyújtani elbírálásra

Szigetszentmiklós Város Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 12/2014 (III.6.) határozat szerint úgy döntött, hogy

az „Árpád-kor helytörténeti jelentősége a Csepel szigeten", mint a Csepel-sziget településein található, kulturális örökség szakterület szerinti kategóriába tartozó nemzeti értéket felveszi a Szigetszentmiklósi Települési Értéktárba.


Szigetszentmiklós Város Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 12/2014 (III.6.) határozat szerint úgy döntött, hogy

„Ráckevei Duna-ág úszólápjai és élővilága", mint a Ráckevei(Soroksári) Duna-ág Szigetszentmiklós-Szigetszentmárton közötti szakaszán található, természeti környezet szakterület szerinti kategóriába tartozó nemzeti értéket felveszi a Szigetszentmiklósi Települési Értéktárba.


Szigetszentmiklós Város Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága úgy döntött a 34/2014 (IV.17.) határozatával, hogy

a „vasúti kézi jelzőlámpa", mint Szigetszentmiklóson található, ipari és műszaki megoldások szakterület szerinti kategóriába tartozó nemzeti értéket felveszi a Szigetszentmiklósi Települési Értéktárba.


Szigetszentmiklós Város Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az értéktár bizottsági feladatainak ellátása során a 4/2014 (XI.18.) számú határozatban döntött arról, hogy

„Hungaricum Gombfoci Háza Múzeum" sport és kulturális örökség  szakterület szerinti kategóriába tartozó nemzeti értéket felveszi a Szigetszentmiklósi Települési Értéktárba.


Szigetszentmiklós Város Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az értéktár bizottsági feladatainak ellátása során a 83/2015. (V.14.) számú határozatban döntött arról, hogy

a „Lakihegyi adótorony" Szigetszentmiklóson található ipari és műszaki megoldások szakterület szerinti kategóriába tartozó nemzeti értékét felveszi a Szigetszentmiklósi Települési Értéktárba.