photo

Ajánlattételi felhívás homlokzatjavítási és szigetelési, valamint nyílászáró csere kivitelezési feladatok elvégzésére

2021. július 13.
Közérdekű híreink
I. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Kapcsolattartó személy neve: Kiss Zoltán

Kapcsolattartó személy telefonszáma: +36-20/450-0230

Kapcsolattartó személy e-mail címe: kiss.zoltan@szigetszentmikos.hu

II. A szerződés meghatározása/típusa:

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9. szám alatti önkormányzati épület javítási feladatainak ellátására, azaz a Kossuth L. u. 9. szám alatti önkormányzati épületének homlokzatjavítási és nyílászáró csere kivitelezési feladatok elvégzésére vonatkozóan vállalkozási szerződést kíván kötni.

III. A beszerzés megnevezése/tárgya: Kossuth L. u. 9. szám alatti önkormányzati épületének homlokzatjavítási és szigetelési, valamint nyílászáró csere kivitelezési feladatok elvégzése.

IV. A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának/beszerzendő termékek meghatározása és a beszerzés mennyisége:

Elvégzendő feladat:

A Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület északi utcafronti sarkánál homlokzatjavítási munkát, valamint 5 db régi faablak cseréjét szükséges elvégezni. A javítási munka során a külső falfelületen cementhabarccsal ki kell tölteni a sarok megsüllyedéséből keletkezett falrepedéseket az utcafronti épületsaroktól számított ~4,5 m távolságig és a javított falfelület részt el kell látni 5 cm-es vastagságú homlokzati EPS hőszigeteléssel illetve, kapart nemesvakolattal.

Épületen belül a károsodott falsaroknál található vékony repedéseket rugalmas, festhető tömítőanyaggal kell kitölteni. Az utcafronti főbejáratnál a régi fémkeretes ajtó cseréjét szükséges elvégezni oldalbevilágítókkal együtt új főbejárati portál beépítésével.

Az utcafronti homlokzaton található 5 db régi fa ablakot ki kell bontani és új, műanyag nyílászárókra szükséges kicserélni belső könyöklők és külső ablakpárkányok beépítésével, ablak körüli vakolatjavítások, rácsfestés és falburkolat helyreállítás elvégzésével. Az egyik ablaknál található megroskadt dísztégla áthidalást ki kell bontani, új acél áthidalót kell beépíteni és a kibontásra került dísztéglákat eredeti struktúrában vissza kell építeni. A homlokzaton található, akadályoztatást jelentő gyengeáramú egységeket szükség esetén ideiglenesen el kell távolítani a munkavégzés idejére.

Épületen belül egy üres ajtónyílást be kell gipszkartonozni, egy meglévő ajtót ki kell bontani és annak helyét be kell gipszkartonozni, valamint egy gipszkarton falon ajtónyílás kibontást szükséges végezni és egy beltéri ajtót kell beépíteni a hozzájuk tartozó glettelési, javítási és festési feladatok elvégzésével. Három utcafronti helyiségben tisztaság0i festést szükséges végezni.

Feladatok mennyiségei:

Előkészítő munkák:

- Állványozás 25 m2

- Ideiglenes elkerítés 10 m

Bontási munkák:

- Homlokzati vakolat részleges eltávolítása repedések környezetében 5 m2

- Ablakrácsok eltávolítása 5 db

- Ablakok (115/215) és ablakpárkányok kibontása 5 db

- Főbejárat bontása (2,40x3,10) beépített acélszerkezetig, gyengeáram ideiglenes megszüntetése 1 db

- beltéri ajtó (100/210) kibontása gipszkarton falból 1 db

- beltéri 30 cm vtg. gipszkarton fal bontása új 100/210 ajtó beépítéshez 2,1 m2

- Esetlegesen akadályoztatást jelentő homlokzati gyengeáramú egységek (riasztó,

reklámtábla, sziréna, kábelek, villámvédelmi földelő-kábel ideiglenes leszerelése)

és ereszcsatorna lefolyócső elbontás 1 egys.

- Megroskadt dísztégla áthidaló kibontása (1,20 m) 1 db

Építési munkák:

- Utcafronti lábazat javítása 2 m2

- Főbejárati portál beépítése (~2,40 x 3,10) felső és oldalsó fix bevilágítókkal, alsó seprűvel, ajtóbehúzóval, mágneszár felszereléssel. 1 db

- Homlokzat szigetelés rendszer 5 cm vtg. EPS lapokkal, ragasztva-dübelezve, ragasztó felhordással 2 rtg., 1,5 mm vtg, színezett, kapart nemes-vakolattal, festéssel 25 m2

- Ablak beépítés (115/215, fehér, bukó-nyíló, ablakosztásokkal) segédanyagokkal, szükséges vakolat javítások, glettelések a beépített ablakok körül 5 db

- Ablakpárkány beépítés (1,15 x 0,20, fehér, műanyag ) 5 db

- Könyöklő beépítés (1,15 x 0,25, fehér) 5 db

- Rejtett „L" acél áthidaló beépítése, homlokzati dísztégla áthidaló eredeti struktúrában visszaépítése (1,20 m) 1 db

- Lábazat festés 5 m2

- Gázvezeték átfestése 1 egys

- Ablakrácsok átfestése 5 db

- Gipszkarton válaszfal készítés ajtónyílásban (2 x 2,25 m2) 4,5 m2

- Beltéri, 100/210 ajtó beépítés faljavítással, mázolással 1 db

- Belső, egyszínű diszperziós festés 2 rtg. (mennyezet 75 m2, oldalfalak 145 m2) 220 m2


Szerelési munkák:

- Külső villamos gyengeáramú egységek visszaszerelése riasztó, reklámtábla, földelő kábel, sziréna, kábelek, ereszcsatorna. 1 egys.

- Ablak rácsok visszaszerelése 5 db


Járulékos munkák:

- Építési hulladék, sitt deponálása, elszállítása lerakóba 3 m3Alternatív ajánlat benyújtás: nem lehetséges


V. A szerződés időtartama: a teljesítés határideje: A munkaterület átadását követő 21 napon belül, kivitelezési ütemterv szerint.

VI. A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9. szám


Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét, azaz a bruttó ajánlati árat veszi figyelembe!

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat (átalánydíjat) úgy határozzák meg, hogy a díj magában foglalja a teljesítéssel (teljeskörű megvalósítással) összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit, valamint munkadíjat is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni:

Egyösszegű ajánlati ár
(nettó Ft-ban kifejezve)
 
ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)  
Egyösszegű ajánlati ár
(bruttó Ft-ban kifejezve)
 


VIII. Alkalmassági követelmények:

Műszaki alkalmassági minimumkövetelmények:

VIII.1. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 darab nettó 50 m2 alapterületet elérő vagy azt meghaladó épület nyílászáró cseréjére valamint a homlokzat hőszigetelésére és javítására vonatkozó kiviteli munkára vonatkozó szerződésszerűen teljesített és befejezett referenciamunkával.

VIII.2. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-É (Építési szakterület) kódú, aktív kamarai felelős műszaki vezetői ( FMV ) jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Az előírt szakembernek a szerződés teljesítésében részt kell vennie, a jelen beszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munka megfelelőségéről magasépítési FMV nyilatkozatot szükséges kiállítania.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

VIII.1. ponthoz:

Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített épület nyílászáró cseréjére valamint a homlokzat hőszigetelésére és javítására vonatkozó kiviteli munkák ellátására vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 36 hónapban befejezett referencia.

VIII.2. ponthoz:

Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni annak a szakembernek a megnevezését, jogosultságának igazolását, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A jogosultság a kamarai nyilvántartási szám megadásával, vagy a kamara által kiállított igazoló dokumentum benyújtásával, a szakember rendelkezésre állása a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával igazolandó.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét, amely biztosítja az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben elvártakat.

IX. A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér:

Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes szerződéses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték 30 %-a. 30 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.

A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza.

Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Jótállás: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett kivitelezési munka vonatkozásában 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napja. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartani. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.

X. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Nyertes Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. Ajánlatkérő a teljesítés igazolás kiállítását és a számla benyújtását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki a következő dokumentumok birtokában: - kivitelezői készrejelentés,

- kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat,

- magasépítési FMV nyilatkozat,

- Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás.

A vállalkozói díj az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra.

XI. Ajánlattételi határidő: 2021.07.20. - délelőtt 9.00.

XII. Az ajánlat felbontásának az ideje: 2021.07.20 - délután 14.00.

XIII. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen.

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

XIV. További információk:

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik.

Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

Ajánlattevő ajánlata részeként köteles részletes kivitelezési ütemtervet benyújtani.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,

d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:

- köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozat, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

- nyilatkozat az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,

- nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,

-a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.

b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)

c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a - fenti módokon igazolt - kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.

Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja. Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez), aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén aki a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel.

Az Ajánlattevőnek (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez) az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban Kiss Zoltán műszaki ügyintézőnél a 20/450-0230-as telefonszámon vagy a kiss.zoltan@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

Ajánlatukat a fenti előírásoknak megfelelően szíveskedjenek megadni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Az ajánlatkérő jogosult kizárólag a legkedvezőbb ajánlat kizárólagos bírálatára.Nyilatkozatminták

Árazatlan költségvetés melléklet

Szigetszentmiklós, 2021. július 12.

Tisztelettel:

Pallaga Tamás
városüzemeltetési osztályvezető