photo

Állásajánlat - HÁZI GONDOZÓ (Vadgesztenye Szociális Intézmény)

2023. január 19.
Vadgesztenye Szociális Intézmény főállású munkatársat keres

HÁZI GONDOZÓ álláshelyre az alábbiak szerint:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós közigazgatási területe

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladatellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021. (II.26.) Önkormányzati rendelete az irányadók.

Feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti egészségügyi végzettség
• B kategóriás jogosítvány, személygépkocsi.

Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat,
• Nagyfokú megbízhatóság,
• Önálló munkavégzés, jó együttműködő képesség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítvány,
• hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a vezetői döntés után azonnal betölthető.

Az önéletrajz benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Fürtös Hajnalka részére a gondozok@vadgesztenye.szszm.hu E-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozatlan időtartamra szól, négy hónap próbaidő kikötésével.
A dolgozó közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogokat a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője gyakorolja.