photo

Állásajánlat - Óvodapedagógus (Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda)

2022. július 1.
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai csoport vezetése, intézményünk Pedagógiai Programja alapján. Minden olyan feladat, amelyet a hatályos törvények és jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
- gyermekszeretet,
- szakmai elhivatottság
- jó kommunikációs készség
- együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes önéletrajz
- végzettséget igazoló oklevelek
- erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőrösi András Antalné nyújt, a +36/24/365-164 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Kőrösi András Antalné részére a ovodavezeto@napraforgo.szszm.hu E-mail címen keresztül.
vagy
- Személyesen: Kőrösi András Antalné, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtása után személyes elbeszélgetés. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálást követő 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alapilletmény és a 20 % ágazati bérpótlék mellett éves cafetéria-keret, évi kétszeri jutalom, utazási kedvezmény jár.