photo

Állásajánlat villanyszerelő karbantartó munkakörre

2021. október 4.
Állásajánlatok

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
Villanyszerelő karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szigetszentmiklósi oktatási-nevelési intézmények villanyszerelési feladatainak ellátása karbantartási keretek között. Általános villanyszerelési munkák, hibajavítások, heti 5 munkanapon (hétfő-péntek).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, Villanyszerelő,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • Pontos munkavégzés
  • Józan életvitel
  • Képesség az önálló és a csapatban való munkavégzésre egyaránt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz (Motivációs levél)
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Dejcző Tamás részére a uzemeltetes@egomir.szszm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Szigetszentmiklós Város Önkormányzat honlapja www.szigetszentmiklos.hu - 2021. október 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.