x Széchenyi 2020
photo

FELHÍVÁS - SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

2024. július 8.
Közérdekű híreink
Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése értelmében a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Ezen jogszabályhely alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Jegyzője

2024. július 15. napjától 2024. október 15. napjáig terjedő időszakban Szigetszentmiklós város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. szám alatt ügyfélfogadási időben (hétfő 13.00-18.00, szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-12.00) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
• szkennelve az ebosszeiras@szigetszentmiklos.hu elektronikus levélcímre küldve,
• az ügyfélkapu jogosultsággal elérhető, e-önkormányzat portál felületén (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata/Általános vagy egyéb igazgatási ügyek/Ebnyilvántartás ügytípus) található űrlap kitöltésével,
• postai úton a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. sz. alatti címre,
• személyesen, ügyfélfogadási időben a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán a 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. szám alatt.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. október 15.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
• a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A Kormányrendelet 17/B. § (12) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé.
• Az ebösszeírásban transzponderrel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
• Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezményeként az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. sz. melléklete alapján állatvédelmi bírság szabható ki.
Kérem szíves együttműködésüket az adatszolgáltatás határidőben történő teljesítésével.


dr. Szilágyi Anita
jegyző

Mellékletek:
- FELHÍVÁS - SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA
- ebösszeírás-adatlap
- adatkezelési tájékoztató