photo

Fontos információ az RSD Víziközmű Társulat befizetőinek

2021. február 3.
Közérdekű híreink
Az ily módon befizetett összegeket a bank szétválasztani nem tudja, egy összegben kerülnek a Társulat számlájára, a befizető személye, az érintett ingatlan nem beazonosítható. Csekken történő befizetés esetén csak a társulat által egyedileg megküldött, azonosítóval ellátott sárga csekk a megfelelő.

A Társulat kéri, hogy aki eddig rózsaszínű csekk befizetésével teljesítette fizetési kötelezettségét, az a bizonylat másolatát szíveskedjen megküldeni emailben, adatokkal (név, cím, ingatlan hrsz-a, ügyfélazonosító) együtt az rsdvt2@gmail.com címre, vagy az érdekeltségi cím szerinti önkormányzathoz. Szigetszentmiklós esetében kérjük, hogy a rsd@szigetszentmiklos.hu e-mail címet használják.

Aki készpénzben fizeti be a hozzájárulást, az szíveskedjen ezt OTP fiókban, pénztárnál megtenni, szintén az azonosítást biztosító adatok (név, cím, ingatlan hrsz-a, ügyfélazonosító) megadásával. Ellenkező esetben nem lehet beazonosítani, mely ingatlanra történt a befizetés.