photo

Harc az út mellé engedély nélkül kihelyezett akadályokkal szemben

2021. november 18.
Közérdekű híreink
Az elmúlt hónapban megjelent a sajtóban, hogy más településen felvették a harcot az út mellé engedély nélkül kihelyezett akadályokkal szemben.
Nézzük, mi ezzel a helyzet Szigetszentmiklóson:
Ez a probléma már felvetődött szeptemberben bizottsági üléseken, majd októberben a képviselő testület is döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya mielőbb kezdje meg a település utcáinak felmérését az illegálisan közterületen elhelyezett tárgyak tekintetében.
Az ingatlan tulajdonosai éppen azért, hogy az ingatlanuk előtt gondozott, tisztán tartott közterület legyen, olyan módszereket alkalmaznak, amelyek jogszabályokba ütköznek.
A közút közterület, annak használatára nem csak az útügyi szabályok, hanem a közterület használatára vonatkozó előírások is vonatkoznak. Sokan azonban helytelenül értelmezik a karbantartási kötelezettséget, amely az ingatlan és az út közötti területre vonatkozik, gyakorlatilag sajátjukként kezelik a kérdéses területet, oda engedély nélkül növényzetet telepítenek, akadályokat helyeznek el (oszlopokat, nagy méretű köveket, stb.) Ez a fajta magatartás amellett, hogy jogsértő – hiszen engedély nélkül változtatja meg a közterület jellegét – egyéb komoly veszélyforrásokat is magában hordoz. Az útpadkára illegálisan kihelyezett tárgyak veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, hiszen az útpadka szolgál a kitérésre az esetleg váratlanul bekövetkező közlekedési szituációkban.
A közelmúlt egyik eseménye mutatott rá, hogy a hatóságok mennyire komolyan veszik ezeknek a közlekedésbiztonságot veszélyeztető tárgyaknak az elhelyezését. Történt ugyanis, hogy az egyik szigetszentmiklósi közúton közlekedő gépjárművezető forgalmi okokból letért az útról a padkára, ahova egy ingatlantulajdonos engedély nélkül virágládákat helyezett el, majd nem gondozta őket, így nem voltak észlelhetőek a közlekedők számára. A kitérő gépkocsi az egyik virágládának ütközött és anyagi kár keletkezett az autójában. Az ügyben rendőrségi vizsgálat van folyamatban, amelynek során a virágláda kihelyezőjével szemben a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség, tehát bűncselekmény elkövetése miatt vizsgálódik a hatóság.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a közútra, melynek nem csak az úttest a része, hanem az úttest melletti padka, részű, és ha van a csapadékvíz elvezetésére, vagy szikkasztására szolgáló árok, akkor annak a külső széle is az út részét képezi. Az ezeken a helyeken engedély nélkül kihelyezett bármilyen tárgy alkalmas lehet a közlekedés biztonságának veszélyeztetésére.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a közútra, illetve annak bármely részére engedély nélkül kihelyezett tárgyakat soron kívül számolják fel, szüntessék meg.
Illusztrációként néhány jellemző kép, milyen „megoldásokat” tapasztalhatunk a közutak mentén.
Érdemes néhány szót ejteni azokról a közterületen elhelyezett tárgyakról is, amelyek akadályozzák a közterület szabad használatát. A közterület ilyen módon történő elfoglalása is jogszabálysértő, sérti a közterületek használati rendjét szabályozó önkormányzati rendeleteben foglaltakat, egyben a közösségi együttélés alapvető szabályait is megszegi az, aki önkényesen, engedély nélkül telepít akadályokat a közterületre, ezzel akadályozva annak bárki által, egyenlő feltételekkel történő használatát.
A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya elkezdi a közterületek célzott ellenőrzését a fent ismertetett jogsértő magatartások felszámolása érdekében. Amennyiben az ellenőrzésig, vagy az ellenőrzés hatására az ingatlan tulajdonosa a jogsértő állapotot megszünteti, az akadályokat eltávolítja, jogkövetkezménytől nem kell tartania. Aki azonban nem gondoskodik a balesetveszélyes, illetve a közterület szabad használatát biztosító akadály eltávolításáról, azzal szemben közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére kerül sor, amely során a szabályt szegő akár pénzbírsággal is sújtható, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezhető határidő kitűzésével.
Kérem Önöket, hogy a közlekedés biztonsága és a közterületek szabad használatának biztosítása érdekében az esetlegesen elhelyezett akadályokat soron kívül szüntessék meg, ezzel is biztosítva a biztonságos közlekedést és közterület-használatot.