photo

HELYI ADÓ HÍREK #1

2020. november 16.
Közérdekű híreink

HELYI  ADÓ  HÍREK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Adóhatósági Osztálya tájékoztatja a magánszemélyeket és a gazdálkodó szervezeteket, hogy a 2020. I. félévre esedékes helyi adók (iparűzési adó, építményadó) és a gépjárműadó megfizetéséről szóló határozatok, valamint a számlaegyenlegek a cégkapura, és az ügyfélkapura megküldésre került.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók a befizetésről szóló értesítést postai úton kapják meg. Az értesítések 2020. február 28-ig a postázó részére átadásra került.

A helyi adókat és a gépjárműadót 2020. március 16-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni.

Az építményadó, gépjárműadó, iparűzési adó, késedelmi pótlék, bírság számlákról szóló értesítések alapján a befizetés történhet az alábbi számlaszámokra illetve a postázott készpénz átutalási megbízásra.

Számlaszámok:

Iparűzési adó számlaszám:                         11742252-15393276-03540000

Gépjárműadó számlaszám:                        11742252-15393276-08970000

Építményadó számlaszám:                          11742252-15393276-02440000

Késedelmi pótlék számlaszám:                   11742252-15393276-03780000

Bírság számlaszám:                                      11742252-15393276-03610000

Azok az egyéni vállalkozók, akik nem átutalással teljesítik a befizetést, ügyfélfogadási időben az adóhatóságnál vagy telefonon kérhetnek csekket. ! ! !

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) 2. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek (e rész alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügy) az ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.

 

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezet, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében.

 

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése szerint ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan.

 

Együttműködésüket köszönöm!

Moldván Valéria

adóhatósági osztályvezető