photo

Helyi adóhírek

2021. október 15.
Közérdekű híreink

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VII.02.) számú Önkormányzati rendelet értelmében a talajterhelési díj alóli mentesség annak a kibocsátónak is lejár, aki önhibáján kívül 2021. december 31-ig a közcsatornára nem köt rá.

 

A rendelet 6. § kimondja, hogy a kibocsátó 2021. december 31. napjáig díjkedvezményben részesül, mely szerint a talajterhelési díj 30%-át , de maximum  50.000 Ft-ot kell megfizetni.

 

 A 2020-2021. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól mentesül az a kibocsátó, aki a közcsatornára, önhibáján kívül nem tudott rákötni és ezt hitelt érdemlően igazolja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a rákötést 2021. december 31. napjáig elvégzi.
Az a kibocsátó, aki a meghatározott határidő elteltéig szennyvízelvezetési szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik, a 2020.-2021. évi talajterhelési díjat egy összegben, a 2021. évre vonatkozó bevalláskor utólag köteles megfizetni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. január 1-jétől 3.600.- Ft/m3 díj megfizetésére kötelezett az a kibocsátó ( fogyasztó) aki  2021. december 31-éig  a közcsatornára nem köt rá.

 

A helyi közszolgáltató a tárgyévet követő február 28-áig a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

 

A talajterhelési díjat önadózással teljesíti az adóalany. A bevallási nyomtatvány a www.szigetszentmiklos.hu oldalon letölthető. Amennyiben a bevallással kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Adóhatósági osztályához.

 

Moldván Valéria

adóhatósági osztályvezető