photo

Lakossági fórumot tartottuk

2021. szeptember 17.
Közérdekű híreink

A lakossági fórum a partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszának részét képezi, amely Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján történik. A tegnapi lakossági fórumot online fórumok előzték meg, mind a lakosság, mind a civil szervezetek, mind a gazdasági szereplők, mind pedig az egyházi közösségek számára, valamint nyolc városrészi minifórum is meg lett tartva. ( Lakihegy, Dujmó lakótelep, Óváros, Felsőtag, Bucka-tó, Kőpark, Miklós tér, Tanösvény) Ugyan lehetőség lett volna online lakossági fórum megtartására, de polgármester úr szándéka az volt, hogy amíg a jelenlegi törvények szerint esély van ebben a veszélyhezetben offline, személyes párbeszédre az Önkormányzat és a városi szereplők között, addig elsőbbséget élvezzen ez a találkozási forma.

A fórumon jelen voltak a dokumentumok készítői, Kulcsár Sándor az ITI Magyarország Kft. ügyvezetője és munkatársa Kósa Emő tervező, az Archi Profil Bt. részéről Cs. Kelemen Ágnes a HÉSZ tervezője, valamint Nagy János polgármester, Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester, a hivatal munkatársai és a megjelent lakók. A polgármesteri bevezetőt követően a tervezők röviden összefoglalták a témákat, majd az érdeklődők feltehették kérdéseiket, elmondhatták észrevételeiket, melyekre a helyszínen válaszokat is kaptak.

A Településfejlesztési Koncepció célrendszer bemutatása az alábbiak mentén került összefoglalásra.

 

Ezen településfejlesztési elvek megvalósítása nem csak az Önkormányzat feladata, hanem társadalmi feladat is, amely a közösen eldöntött célkitűzések melletti következetes kiállással válhat elérhetővé. A település fenntarthatóságára, az élhető környezet hosszútávú biztosítására vonatkozó törekvések szükségszerűek, és elengedhetetlenek városunk fejlődése szempontjából.

A Településfejlesztési Koncepció képezi az alapját az Intergált Településfejlesztési Stratégia és a Településrendezési eszközök felülvizsgálatának elkészítését.

A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata és új készítése a település teljes közigazgatási területére vonatkozik, a településfejlesztési dokumentumokkal összhangban.

A rendezés célja:

  • a hatályos településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelő településrendezési eszközök készítése és elfogadása,
  • a magasabb szintű területrendezési tervekkel az összhang megteremtése,
  • a felmerült módosítási igények, beérkezett változtatási kérelmek, partnerségi vélemények beépítése az új településrendezési eszközökbe.
  • 2021. október 1-ig várjuk további véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat városunk jövőjét illetően, melyekkel segíthetik az Önkormányzat munkáját. Ezt megtehetik elektronikusan az alábbiakban csatolt, Rendelet 2. sz. mellékletét képező Partneri Adatlap kitöltésével a partnerseg@szigetszentmiklos.hu e-mail címre megküldve, valamint papír alapon a 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti címre eljuttatva.