photo

Otthon Melege Program pályázati kiírása

2019. október 10.
Közérdekű híreink

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tett közzé.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:

  • szekunder fűtéskorszerűsítéssel és új okos fűtési költségmegosztó rendszer kialakításával érintett lakások száma: 7.200 db
  • Pályázati Kiírás és Útmutató 5. pontjának „Önállóan támogatható tevékenységei" a-c) alpontjainak megvalósításával érintett lakások száma: 12.500 db

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak: 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek -Társasházak 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek -Lakásszövetkezetek

Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy ugyanazon épületre / épületrészre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el. Támogatásban részesülhetnek mindazon lakások, amelyek magánszemély, önkormányzat, társasházi lakóközösség, lakásszövetkezet vagy vállalkozás tulajdonában állnak. A pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában álló -Társasházak esetében tulajdoni hányada, Lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján - a lakások százalékos aránya nem haladhatja meg az épületben található összes lakás 50 százalékát.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint. Az egy lakásra eső 350.000,- Ft maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye:

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap. Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24.10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázati portál elérhetősége:

http://tav2019.nfsi.hu

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító Ügyfélszolgálatán érhető el.

E-mail: tav2019@nfsi.hu