photo

Óvodapedagógust keres a Napraforgó óvoda tagóvodája

2022. március 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Újonnan nyíló 4 csoportos óvodában óvodai csoport vezetése , minden olyan óvodapedagógusi feladat, melyet a hatályos törvények, alapdokumentumaink és a munkaköri leírás meghatároznak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű gyermekszeretet, csapatmunka, jó szervezőkészség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Gáborné nyújt, a 70 546 1255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2022/1 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Sallai Gáborné részére a tagovoda@szivarvany.szszm.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Sallai Gáborné, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes találkozó után

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Újonnan nyíló 4 csoportos telephely új épületben és felszereléssel

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.