photo

Pályázati felhívás a 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 9/B szám alatt található, földszinti, 10 m2 nagyságú tároló helyiség bérleti szerződésére.

2021. október 1.
Pályázatok, támogatások
  1.  

A pályázat benyújtásának feltétele:

  • pályázatot nyújthat be az a személy aki a 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 9. sz. alatti épületben lévő valamely önkormányzati bérlakásra érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik,

A pályázat tartalmi követelményei:

  • a pályázónak a pályázatában meg kell határoznia az általa vállalt bérleti díj mértékét (minimum/induló bérleti díj: 300,- Ft/m2/hó),
  • a pályázónak pályázatában el kell fogadnia, hogy a tároló bérleti szerződésének időtartama 1 év határozott időre szól, mely a rendelet szerint hosszabbítható,
  • a pályázónak a pályázatában vállalnia kell, hogy a helyiséget kizárólag tárolási célra használja, ott egyéb tevékenységet nem végez,
  • a pályázónak a pályázathoz csatolnia szükséges az igazolást arról, hogy köztartozása, bérleti díj, vagy végrehajtható közüzemi díj hátraléka nincs
  • a pályázónak a pályázathoz csatolnia szükséges az aláírásával elfogadott adatkezelési tájékoztatót

Pályázat benyújtásának határideje:  2021.10.31.

Pályázat benyújtásának módja:

  • e-mailen a varoshaza@szigetszentmiklos.hu címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve postai úton a 2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2. címre, kérjük a borítékra ráírni: „Önkormányzati nem lakás célú helyiség pályázata”.

Kiegészítő információk: A pályázat beadási határidejének lejárta után ártárgyalás kerül megrendezésre és az érvényes pályázatot benyújtók között a tárgyalás során a legmagasabb bérleti díjat felajánló nyeri a pályázatot a Képviselő-testület döntése alapján. A pályázatnak formanyomtatványa nincs. A pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztató a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi, lsd. csatolmány.

A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

További információ: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Iroda Herbszt Ágnes településüzemeltetési ügyintéző, +3624505642, herbszt.agnes@szigetszentmiklos.hu

Adatvédelmi tájékoztató megtikenthető ITT