photo

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Közlekedési kultúránk értékei 2023 „Egy fotó – Egy üzenet a biztonságos közlekedésért” Közlekedésbiztonsági fotópályázat a 2023. évi Közlekedési Kultúra Napjára

2023. április 5.

Közlekedési kultúránk értékei 2023 „Egy fotó – Egy üzenet a biztonságos közlekedésért” Közlekedésbiztonsági fotópályázat a 2023.évi Közlekedési Kultúra Napjára


A 2023. évi Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a kiírók – ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata és a Magyar Plastiroute Kft. - közlekedésbiztonsági fotópályázatot hirdetnek.

A pályázat célja fényképen vagy szerkesztett képen megjeleníteni a kulturált és biztonságos közlekedést a mindennapi életben.

A kiírók olyan alkotásokat, üzeneteket várnak a pályázatra, amelyek ráirányítják figyelmet a kulturált közlekedés fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzeteket, tevékenységet, szituációkat, a közlekedésbiztonság fontosságát hitelesen ábrázolják a mindennapokban.

2023-ban két kategóriában lehet pályázni, melyekre digitális fényképezőgéppel készített felvételek vagy digitális technikával készített szerkesztett képek küldhetők be. Az elbírálás során a kategóriák külön-külön értékelésen vesznek részt, így ezt a beadandó képek elnevezésénél is meg kell különböztetni.


Pályázati kategóriák

A) Az aktív és a passzív biztonsági eszközök használata
Az aktív és a passzív biztonsági eszközök használata a hétköznapokban, a biztonsági öv fontossága, szerepe a halálos kimenetelű balesetek megelőzésében, a közlekedési balesetek súlyosságának csökkentésében. Egy pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

B) Közlekedésbiztonság
A kulturált közlekedés fontossága, mozzanatai, a közlekedési élethelyzetek, szituációk a mindennapi közlekedés során, a látás és a láthatóság hangsúlyozása. Egy pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

Pályázati feltételek

A fotópályázaton bárki részt vehet, kivéve a hivatásos fotósokat.

Pályázni kizárólag olyan fotóval vagy szerkesztett képpel lehet, amely más fotópályázaton nem került benyújtásra, illetve nem ért el eredményt.

Ugyancsak kizárásra kerülnek azok a képek, amelyekről látni lehet, hogy a készítője a közlekedésbiztonságot veszélyeztetve készítette a felvételt.

A felvételnek Magyarország területén kell készülnie.

A képeknek a következő fájlnevet kell adni:
_kép sorszáma_Vezetéknév Keresztnév_kép címe. – jpg. formátum

Például: A01_Kiss Aladár_Biztonság 1., B03_Kovács Lajos út. jpg. formátum

A kép címe utaljon a fotópályázat felhívására, jelenítse meg a beadott kép a pályázattal kapcsolatos üzenetet.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. április 16.

Zsűrizés: 2023. 04.25.
Értesítés: 2023. 05.03.
Díjátadó: 2023. 05.11.

A pályázónak a benyújtott képeket a kitöltött pályázati adatlappal együtt e-mailen kell eljuttatnia a beküldési határidőig (kecskemeti.ivett@kozut.hu, Tárgy: Fotópályázat ).

A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. Az adatlap a pályázati kiírás végén található. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre nem kerülnek elbírálásra.
A pályázaton digitális fényképezőgéppel készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált színes és monochrom fotókkal lehet részt venni az alábbiak szerint:

• A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal 1920 pixel méretben) lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 2 Mb-t.

• A későbbiekben díjazott képek sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, maximum a vágás méretével csökkenhet.

• Az elküldött kép maximálisan megengedhető vágása az eredeti formátum képpontjainak 50%-a. Amennyiben a vágás nagyobb mértékű, akkor azonnali kizárásra kerül a pályázatról!

• A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).

• Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

• Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,

• A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.

• Pályázni kizárólag olyan fotókkal vagy szerkesztett képpel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sért harmadik személyhez vagy személyekhez fűződő szerzői jogokat. Amennyiben a benyújtott képek mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

• A fotók a digitális fényképezőgéppel készült felvételekkel és a szerkesztett képek együtt kerülnek elbírálásra.


Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.


A pályázat értékelése:

A pályaműveket a kiírókból alakult zsűri – ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság; KTE vezetősége, a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat vezetősége és Magyar Plastiroute Kft. képviselője – értékeli. Az értékelés során a zsűri vizsgálja a fénykép címe és fotó által közvetített üzenet, illetve szöveges felirat esetén a három üzenet összességét és annak együttes hatását.

Zsűri:
• Berzai Zsolt ORFK OBB
• Berta Tamás KTE KB-i tagozat elnök
• Tóth Tibor KTE KB tagozat titkár
• Pál Sándor Magyar Plastiroute Kft.
• Szerencsi Gábor KTE Heves vm-i szervezet vezetője

A zsűri döntése végleges, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A zsűri a beküldött nevezési lapon megjelöli a pályázatokat, hogy zsűrizésre elfogadja (Elfogadva: E,), díjazza (Díjazva: D) vagy nem megfelelőség esetén a pályázatból kizárja (Nem került elfogadásra: -).

A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Közlekedéstudományi Egyesület részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Közlekedéstudományi Egyesület nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen.


A pályázat díjai, eredményhirdetés:

Az Aktív és a passzív biztonsági eszközök használata valamint a Közlekedésbiztonság kategóriákban a legjobb három pályázó oklevelet és vásárlási utalványt kap (az I. helyezett 50.000 Ft, a II. helyezett 30.000 Ft, a III. helyezett 20.000 Ft értékben).

A díjátadóról a díjazottak elektronikus levélben értesítést kapnak.

A díjak A Közlekedési Kultúra Napján, 2023. május 11-én, a Művészetek Palotájában, az országos esemény nyitórendezvényén kerülnek ünnepélyes keretek között átadásra, valamint a nap hivatalos honlapján és facebook oldalán is közzétételre kerülnek.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk:

Szerencsi Gábor
Telefon: +36 1 819 9676
E-mail: szerencsi.gabor@kozut.hu

és
Közlekedés Tudományi Egyesület 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Telefon: +36 1 353 2005, +36 1 353 0562
E-mail: info@ktenet.hu címeken kérhetők.

Melléklet:
- Pályázati adatlap