photo

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2020. évi munkaterve

2020. november 16.
Közérdekű híreink

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. ÉVI MUNKATERVE

 

Állandó napirendi pontok

 

„A polgármester tájékoztatója" (minden ülésen)

„Az alpolgármesterek tájékoztatója tevékenységükről" (minden ülésen)

„Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról" (szükség szerint)

„Közterületek elnevezése" (szükség szerint)

„Fellebbezések" (szükség szerint)

2020. február 19.

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása"

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei"

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása"

„A helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 21/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása"

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálata"

„Kábítószer Ellenes Fórum újraindítása Szigetszentmiklóson"

„Arculati pályázat kiírása"

„Polgármester éves szabadság ütemezésének jóváhagyása"

2020. március 25.

„Szigetszentmiklós Város Gazdasági Programja"

„Közösségi együttélés rendelet megalkotása"

„Az intézményi térítési díjakról szóló 7/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítása"

„2021. évi közvilágítás fejlesztés"

„Tájékoztató a társadalmi és sportszervezetek 2019. évi önkormányzati támogatásainak elszámolásáról"

„Társadalmi- és sport szervezetek 2020. évi önkormányzati pályázatainak elbírálása (önszerveződő és öntevékeny közösségek támogatási kerete, kulturális célok támogatási kerete, szabadidősport támogatási kerete, környezetvédelmi célok támogatási kerete)"

„Pályázat szigetszentmiklósi iskolás gyermekek 2020. évi nyári táboroztatásának támogatására"

„Beszámoló a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről"

„Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál megrendezése"

„Javaslat a képviselői keretek felhasználására 1."

„Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása"

2020. április 29.

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zárszámadása"

„A köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"

„A 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés"

„2020. évi parkfenntartási feladatok ellátása"

„2020. évi parkrekonstrukciós feladatok ellátása"

„2020. évben elvégzendő intézmény-felújítási munkálatok"

„Átfogó értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról"

„Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről"

„Tájékoztató a Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről"

„Tájékoztató a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről"

„A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, maximális létszám túllépés engedélyezése"

„Beszámoló a Budapest-Csepel Önkormányzatával kötött együttműködési keret-megállapodás 2019. évi teljesítéséről"

„Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény fogyatékos személyek nappali ellátására, támogató szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feladat-ellátási megállapodás teljesítéséről szóló beszámolója és elszámolása"

„Szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás biztosítása"

„2020. évi Városi Sportágválasztó Nap megrendezése"

„Javaslat a Csikesz Endre Díja adományozására"

 

 

2020. április - Közmeghallgatás

Napirendje:

2020. május 27.

„Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól szóló 9/2011. (IV.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"

„Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 33/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"

„Aries Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg beszámolója"

„Fővárosi Vízművek Zrt. 2019. évi mérleg beszámolója"

„Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg beszámolója"

„SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg beszámolója"

„Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg beszámolója"

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Civil Koncepciójának felülvizsgálata"

„A Humanitas'91 Közalapítvány beszámolója és tevékenységének támogatása"

„A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány beszámolója és tevékenységének támogatása"

„A Felső-Dunaági Természet és Környezetvédelmi Közalapítvány beszámolója és tevékenységének támogatása"

„Pályázatok elbírálása a szigetszentmiklósi iskolás gyermekek 2020. évi nyári táboroztatásának támogatására"

„Arculati pályázatról döntés"

2020. június 24.

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1-4. havi módosítása"

„Aries Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve"

„Fővárosi Vízművek Zrt. 2020. évi üzleti terve"

„Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2020. évi üzleti terve"

„SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve"

„Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve"

„2020. évi lakás és nem lakás célú ingatlanok felújítása"

„Beszámoló az EGOMIR 2019. évi tevékenységéről"

„Beszámoló a KIMIR 2019. évi tevékenységéről"

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. I. félévi tevékenységéről"

„Javaslat a képviselői keretek felhasználására 2."

2020. augusztus 26.

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása"

„Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi pénzügyi teljesítéséről"

„Gördülő fejlesztési terv elfogadása a 2021-2035 közötti időszakra"

„Ideiglenes céllal bérelt bölcsődék bérleti szerződésének meghosszabbítása"

„Pályázat kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló tanulók támogatására"

„Úszásoktatás a 2020/2021. tanévben a második évfolyamos, szigetszentmiklósi tanulók számára"

„Javaslat feladat-ellátási szerződések megkötésére sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására"

„Beszámoló az önkormányzat és a Beszélj Velem Alapítvány közötti feladat-ellátási szerződésről"

„Javaslat a „JÖVŐ-KÉP" pályaválasztási börze 2020. évben való megrendezésére"

„A Vadgesztenye Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása"

„Az EGOMIR intézményvezetői pályázatának kiírása"

„Javaslat a képviselői keretek felhasználására 3."

„Javaslat a Pro Urbe Díj adományozására"

2020. szeptember 30.

„Bel- és külterületi úthálózat fenntartása 2021. évre"

„Út- és járda karbantartási szerződés és műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízás"

„2021-2022. évi deratizációs tevékenység"

„Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése 2020-2021."

„A 2019. II. félévi és a 2020. I. félévi versenysport keret és a sportcsarnok kedvezményes bérleti díja keret terhére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása"

„2020. II. és 2021. I. félévi versenysport keret és sportcsarnok kedvezményes bérleti díja keret terhére nyújtott önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása"

„Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához"

„Javaslat Pest megyei kitüntető díjak adományozására"

„Javaslat a Testnevelési- és Sport Díj adományozására"

2020. október 28.

„Az egyes helyi adókról szóló 21/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása"

„Térfigyelő kamerarendszer 2021. évi üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása"

„2021. évi őrzés-védelmi keretszerződés"

„2021. évi monitoring és jelentéskészítési feladatok"

„Városi Sportcsarnok 2021. évi üzemeltetési, karbantartási, takarítási, biztonsági és portaszolgálati feladatainak ellátása"

„2020. évi önkormányzati pályázati kiírás a környezetvédelmi célok támogatására"

„2020. évi önkormányzati pályázati kiírás az önszerveződő, öntevékeny szervezetek és a kulturális célok támogatására"

„2020. évi önkormányzati pályázati kiírás a szabadidő sportszervezetek támogatására"

„A Vadgesztenye Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása"

„Az EGOMIR intézményvezetői pályázatának elbírálása"

„Sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei ellátására Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés felülvizsgálata"

„Javaslat a képviselői keretek felhasználására 4."

„Javaslat a Somogyváry Gyula Díj adományozására"

2020. december 9.

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása"

„Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetése I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről"

„A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítása"

„A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása"

„ARIES" Nonprofit Kft. 2021. évi feladatellátása és fedezet biztosítása"

„2021. évi szúnyoggyérítés"

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről"

„A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása"

„2021. évi rendezvényterv elfogadása"

„Javaslat a Dr. Varga László Díj és a Kardos István Díj adományozására"

 

A képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és napirendjei célszerűségi okokból, jogszabályváltozások miatt változhatnak.