photo

Tisztítsuk meg az országot

2021. május 25.
Környezetvédelem
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázati felhívás lebonyolítója (támogatója) az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A fenti projekt keretében 6 utca teljes hulladékmentesítése valósul meg, a Datolya utca; Mogyoró utca; Lugas utca; Gyümölcsös utca; Szüret utca; Farkas utca területei tisztulhatnak meg az illegálisan elhelyezett, cca. 74 m3 hulladéktól.

A mezőőrök, közterület felügyelők is ellenőrzéseket végeznek a tettenérés, illetve a hulladéklerakás megelőzése érdekében, de Önkormányzatunk a megtisztított területeket ennél is fokozottabban kívánja majd ellenőrizni.

A kamerával védendő területek kijelölésénél a nagyobb forgalmú utaktól távol eső, elsősorban külterületi földutakon kialakuló illegális gócpontok megfigyelését tartottuk szem előtt. Az alábbi területekre helyezünk ki új kamerákat a pályázat keretében:

- 0227/1 hrsz - Komp utca;

- 043/2 hrsz - Tököli út - Honfoglalás utca;

- 11500/6 hrsz - Barázda utca - Tengeri utca;

A fent említett 3 db kamera Szigetszentmiklós Város jelenleg is üzemelő térfigyelő kamerarendszerébe integrálható.

Az elnyert támogatási összeghez kapcsolódó Támogatói Okirat 2021. 04. 01-én hatályba lépett, a megvalósítás tervezett határideje 2021. 05. 31.

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium