photo

Védőnői álláslehetőség

2021. december 15.
Állásajánlatok

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pest megye 2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos Általános Iskola

Ifjúsági (iskolai) védőnő (Egészségügyi szolgálati jogviszony)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szűrővizsgálatok elvégzése, védőoltásokkal, orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos védőnői teendők ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Védőnő,
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (+ Motivációs levél),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • Nem pálykezdő esetén regisztráció és egészségügyi könyv
 • Nyilatkozat,hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik,
 • A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021.(VII.29.) Kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klettnerné Nyerges Ágnes nyújt, a +36/20-228-6644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Ifjúsági (iskolai) védőnő ( Egészségügyi szolgálati jogviszony).
 • vagy
 • Elektronikus úton Klettnerné Nyerges Ágnes részére a klettner.agnes@vedono.szszm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben az egészségügyi szolgálati jogviszony négy hónap próbaidővel jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.