Rendeletek kihirdetése 2022. szeptember 27.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2022. szeptember 26-ai rendes
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta meg:
- 15/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatról szóló
19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő egyes rendeletek
módosításáról,
- 16/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet a kiemelkedő tanulmányi eredményű
szociálisan rászoruló tanulók ösztöndíjáról.

A rendeletek kihirdetése a honlapon található Hatályos rendelettárba történő elhelyezéssel
megtörtént, amely a rendelet címére kattintva közvetlenül megtekinthető.

dr. Szilágyi Anita
jegyző