Hajnalcsillag Alapítvány

Az alapítvány létrehozásának gondolata 1992-ben merült fel, Villányi Péter esperes úr és a három későbbi alapítótaggal teljes egyetértésben. A három alapító Becz István, Kincse Károly és Kovács Ferenc volt. Az alapítvány hivatalos bejegyzése 1993. év első felében megtörtént.

Az alapítvány célját a következők szerint határozták meg az Alapító Okiratban:

  • Feladatának tekinti a Magyarországi Református Egyház egységének építését és ápolását.
  • Támogatja és segíti a lelkiismereti és vallásszabadság valós kiteljesedését
  • Konferenciákat, kulturális programokat szervez és anyagilag támogat
  • Karitatív-szociális szolgátokat vállal nagycsaládosok, kisnyugdíjasok és más rászorulók között
  • Kiemelt feladatának tekinti a gyermek és ifjúsági programok támogatását és segítését
  • Anyagi támogatást nyújt tanuló gyermekeknek, akik bizonyságot tesznek keresztyén ifjúhoz méltó magatartásukról.

Az alapítvány irányító, képviselő és döntéshozó testülete az öt fős kuratórium. Az alapítók a kuratórium tagjai közül öt évre elnököt választanak. A kuratórium elnöki tisztségét 1993-tól 2006. novemberéig Villányi Péter esperes úr látta el. 2006. novemberétől pedig Szalkay László lelkipásztor a kuratórium elnöke. A 2011-ben módosított okirat szerint Boross Péter, Török Zsuzsanna, Papp Jánosné léptek az alapítók helyébe. A kuratórium jelenlegi tagjai: Szalkay László, Gere Géze, Kovács Sándor, Szabó Sándor, Miskolczi Imre.

Az alapítvány bevételei egyháztagok, vállalkozók, jószívű emberek adományaival SZJA felajánlott 1 %-ból és pályázati összegekből származik.

1993-1997-ig a Batthyány Gimnáziumban tanuló három kárpátaljai diák anyagi támogatása játszott fő szerepet a karitatív tevékenységben. Ezekben az években Kárpátaljára az alapítvány ruha-,élelmiszer-, gyógyszer-segély csomagot juttatott el.

A Bíró Lajos Ált. Isk. tanulói részére évente szervez bibliaismereti vetélkedőket, versenyeket kulturális programokat, támogatja az arra érdemes tanulók nyári táboroztatását. Ezen a helyen is szeretettel kérjük, hogy aki teheti az 1% felajánlásával támogassa alapítványunk szolgálatát, hiszen már eddig is nagyon sok áldást nyertünk a gyermekek és tanáraik által előadott műsoros programokon.

Az Alapítvány 2013-as programja:

Minden vasárnap 10 órai kezdettel általános iskolásoknak bibliai foglalkozás az egyházközség gyülekezeti termében.

Minden hónap első szombatján 17 órai kezdettel filmklubot tart az egyházközség gyülekezeti termében. A filmklub bárki előtt nyitott és ingyenes.

Tanulmányi versenyek, kirándulások támogatása, melyek a magyar keresztyénség kulturális értékeinek megismerését szolgálják.

Jótékonysági est szervezése a Bíró Lajos Általános Iskola részére december 1-én a „református osztályok" közreműködésével.

A kántálás hagyományának őrzése, dec. 21-én az idős korosztályhoz tartozók karácsonyi énekkel, verssel köszöntése, szeretetcsomag átadása a gyermek-, és ifjúsági korosztályhoz tartozók részéről.

Kapcsolattartó: Szalkay László kuratóriumi elnök

Elérhetőségei:
: +36-20/404-8336
: szalkayl@gmail.com
: www.szszm-reformatus.hu
: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 21.

Adószám: 19185679-1-13