Adó és értékbizonyítvány

 

·       A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

·       A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. számú melléklete alapján. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 11742252-15393276-03470000 számú illetékbeszedési számlájára

 

Adó és értékbizonyítvány

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-D

Piróth Sándorné

24/505511

E-H

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

I-L

Piróth Sándorné

24/505511

M-Ő

Szirtes Brigitta

24/505625

P-Sz

Nagyszeginé Dávid Gabriella

24/505616

T-Zs

Vargovics-Szabó Ildikó

24/505601