Adóhatósági igazolás

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
  • Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.
  • Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell teljesíteni.
  • Az adóhatósági igazolások kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 2. mellékletének VI. pontjának 2. alpontjában foglaltak alapján illetékmentes.
  • Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja a kérelmet benyújthatja az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, (https://ohp-20.asp.lgov.hu honlapon),  ePapíron, valamint levélben illetve személyesen.
  • Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)  9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetek / egyéni vállalkozók) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

 

Hatósági igazolás

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-F

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

G-L

Vargovics-Szabó Ildikó

24/505601

M-S

Nagyszeginé Dávid Gabriella

24/505616

Sz-Zs

Piróth Sándorné

24/505511