Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Az állampolgárság igazolása iránti kérelem felterjesztését az az anyakönyvvezető végzi, akinek az illetékességi területén az ügyfél állandó magyarországi lakóhelye található.

Eljárás módja: formanyomtatványon történik.

Szükséges okmányok:
  • kérelmező születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat (ha nős vagy férjes családi állapotú) : elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata (ha özvegy családi állapotú) : jogerős bírói ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye (ha elvált családi állapotú)
  • szülők születési anyakönyvi kivonata
  • szülők házassági anyakönyvi kivonata
  • lejárt magyar útlevél, személyi vagy személyazonosító igazolvány, névváltoztatási okirat
  • egyéb okmányok
  • a kérelemhez a külföldi okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni (Országos Fordító Iroda: Budapest VI. Bajza utca 52.)
  • 3.000.Ft értékű illetékbélyeg

Vonatkozó jogszabályok:
  • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 6/2003.(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560