Állampolgársági kérelem benyújtása

A honosítás - visszahonosítás iránti kérelem benyújtásánál az az anyakönyvvezető illetékes, ahol az ügyfél állandó lakóhellyel rendelkezik, melyet mellékleteivel együtt megküld a BÁH Állampolgársági Igazgatóságára. A magyar állampolgárság megszerzését honosítási, visszahonosítási kérelemmel kérheti a kérelmező. Visszahonosítását az kérheti, akinek a magyar állampolgársága megszűnt.

A BÁH Állampolgársági Igazgatóság a honosítás elfogadásáról 1 éven belül döntésre készíti elő a benyújtott kérelmet a Köztársasági Elnök részére, aki okiratot állít ki a magyar állampolgárság meg- illetve visszaszerzéséről.

Ezt megküldi a kérelmező állandó lakóhelye szerint polgármesternek az állampolgársági eskü/fogadalom letétele céljából.

A magyar állampolgárságot kérelmező az állampolgársági eskü/fogadalom letételének napján szerzi meg.

Eljárás módja: formanyomtatványon történik.

Eljárási illeték: nincs

Szükséges okmányok:
 • formanyomtatvány kérelem, magyar személyazonosító igazolvány adatlap
 • saját kézzel írt nem szakmai jellegű önéletrajz
 • személyenként 2 arcfénykép
 • születési anyakönyvi okirat hiteles magyar nyelvű fordítással (Országos Fordító Iroda: Budapest VI. Bajza utca 52.) személyenként
 • ha nős vagy férjes családi állapotú, házassági anyakönyvi okirat hiteles magyar nyelvű fordítással
 • ha elvált családi állapotú, jogerős bírói ítélet hiteles magyar nyelvű fordítással
 • ha özvegy családi állapotú, volt házastárs halotti anyakönyvi okirata hiteles magyar nyelvű fordítással
 • jövedelem igazolás, APEH - igazolás (1 hónapon belüli)
 • alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás vagy magyar tannyelvű iskolai igazolás (hiteles magyar nyelvű fordítással)
 • vizsga alóli mentesülés igazolása
 • tulajdoni lap (3 hónapon belüli) + ha nem tulajdonos: még szükséges az albérleti szerződés, lakásbérleti szerződés vagy közjegyző előtt tett befogadó nyilatkozat
 • kiskorú gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat (ha külföldön született, hiteles magyar nyelvű fordítással)
 • felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok) hiteles magyar nyelvű fordítással
 • gyámhatóság jogerős határozata örökbefogadott kérelmező esetében
 • ha a másik szülő külföldön marad, kiskorú gyermek magyar állampolgárságának benyújtásához a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata hiteles magyar nyelvű fordítással

Vonatkozó jogszabályok:
 • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1993. évi LV törvény a magyar állampolgárságról
 • 125/1993(IX.22.)Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV törvény végrehajtásáról
 • 116/2007.(V.24.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet módosításáról
 •  
Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560