Anyakönyvi kivonatok kiadása

Anyakönyvi kivonat szóban vagy írásban kérhető. Az anyakönyvi kivonatot az az anyakönyvi hivatal állítja ki, melynek illetékességi területén a születés, házasságkötés vagy a haláleset történt.

Szükséges okmányok:
  • Eljárási illeték: 2.000.-Ft értékű illetékbélyeg
  • Illetéktörvény szerinti esetekben illetékmentes Pl: személyigazolvány csere elvesztés esetén (csatolandó: rendőrségi feljelentés az elvesztésről)
  • Amennyiben meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazás is szükséges
  • Bemutatásra személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  •  
Vonatkozó jogszabályok:
  • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 6/2003(III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560