Építményadó

-Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő
építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt : építmény).     
-Az adóalanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 
-Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 21/2014. (XI.27.) számú az egyes helyi adókról szóló rendelete 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján mentes az építményadó alól a Htv. 13. § és 13/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott lakás, amelyet az adóalany életvitelszerűen otthonául használ.
- A rendelet 4. § (3) bekezdése szerint az (1)-(2) bekezdés alkalmazásában életvitelszerűen otthonául használt lakás a magánszemély adóalany vagy amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult adóalany olyan lakás, családi ház, lakóház megnevezésű építménye, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, családi élet szervezése) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja, illetve elsődleges elérhetőségi címeként jelöli meg a hatóságnál és máshol nincs olyan ingatlana, amelyet ténylegesen életviteléhez szükségesen használ.  

Az adó mértéke 2022.12.31-ig

 

a)

üdülő esetén

600,-Ft/m2/év

b)

a Duna-parti sétányok mindkét oldalán és a tóparton a vízfelület közelsége miatt

700.-Ft/m²/év

c)

garázs esetén

0.-Ft/m²/év

d)

a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épületrészének 50 m2-t meg nem haladó része után

650.-Ft/m²/év

e)

a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épületrészének 50 m2-t meghaladó, de 500 m2-t el nem érő része után

800.-Ft/m²/év

f)

a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épületrészének

fa)

500 m2 -t meghaladó része után

1.000.- Ft/ m2/év

fb)

1.000 m2 -t meghaladó része után

1.500.- Ft/ m2/év

g)

a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási tevékenység céljára szolgáló épület esetén

0.- Ft/m2/év

h)

lakás esetén

600.-Ft/m2/év

       

 Az adó mértéke 2023.01.01-től:

a)

üdülő esetén

600,-Ft/m2/év

b)

üdülő esetén a Duna-parti sétányok mindkét oldalán és a tóparton a vízfelület közelsége miatt

700.-Ft/m²/év

c)

garázs esetén

0.-Ft/m²/év

d)

a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52 § 11. pontja szerinti egyéb nem lakás célú vagy üzleti célt, vagy a vállalkozási tevékenységet szolgáló épület vagy épületrész

 

da)

50 m2-t meg nem haladó része után

800.-Ft/m²/év

db)

50 m2-t meghaladó, de  500 m2-t el nem érő része után

1.000,-Ft/m2/év

dc)

500 m2 -t meghaladó, de 1.000 m2-t el nem érő része után

1.300.- Ft/ m2/év

dd)

1.000 m2 -t meghaladó része után

1.800.- Ft/m2/év

e)

a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási tevékenység céljára szolgáló épület esetén

0.-Ft/m2/év

f)

lakás esetén

600.-Ft/m2/év

 

 • Befizetési határidők:  március 15. és szeptember 15.
  Benyújtandó  iratok:
  bevallási nyomtatvány (adókötelezettség keletkezés/ változás esetén)
  adásvételi szerződés
  bontási igazolás
  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 18. § alapján az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
 •  
 • Az Art. 2. számú melléklet II/A. 4. pontja szerint az adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

 

Építményadó

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-B

Purzsásné Szabó Erika

24/505624

C-E

Bakó Emese

24/505525

F-I

Varga Ildikó

24/505604

J-K

Kiss Katalin

24/505521

L-M

Tarnainé Pósa Andrea

24/505608

N-Ő

Szirtes Brigitta

24/505625

P-Sz

Kiss-Ronyecz Viktória

24/505632

T-Zs

Szatmári Magdolna

24/505570