Gépjárműadó

 

2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) látja el a gépjármű adóztatási feladatokat. A 2021. január 1-ét megelőző időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni és az elmaradt gépjárműadót az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. A NAV fogja a 2021. I. félévre előírt gépjárműadó befizetéséhez az egyenlegeket és csekkeket postázni. A befizetési határidő 2021. április 15.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
a Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal Adóhatóságához átutalással vagy a csatolt készpénzátutalási megbízás alapján szíveskedjenek megfizetni. Gépjárműadó beszedési számlaszáma: 11742252-15393276-08970000