Gyermek születésének anyakönyvezése

A gyermek születését az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén a születés történt.

Eljárás módja: formanyomtatványon történik.

Szükséges okmányok:
 • az anya érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • az apa érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • házassági anyakönyvi kivonat, ha házasságban élnek
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem élnek házasságban
 • jogerős bírói ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye (elvált családi állapotú anya esetén)
 • Közjegyző előtt tett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történt bejegyzésről igazolás vagy nemleges igazolás (kérheti: ügyfél, anyakönyvvezető)
 • Újszülött személyazonosító igazolvány igénylése esetén formanyomtatványon kérelem benyújtása (újszülött arcképe szükséges)
 • Otthon szülés esetén még szükséges: Mentőorvosi szolgálat igazolása
 • Nőgyógyász szakorvos igazolása
 • Gyermek háziorvos igazolása
 •  
Vonatkozó jogszabályok:
 • Többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003(III.17.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 •  
Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560