Hagyatéki ügyek

Ügyintézési tudnivalók:
A hagyatéki eljárás általában hivatalból indul - az elhunyt állandó lakóhelyére megküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján.

Kérelemre induló eljárásban (póthagyatéki eljárás) a kérelmet a hagyatéki ügyintézőnél írásban kell benyújtani.

Ügyintézés módja:
Személyesen vagy meghatalmazott útján. /halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozót írásban értesítjük/

Csatolandó mellékletek:
 • ingatlan esetén /szövetkezeti lakás, öröklakás, családi ház, önkormányzattól vásárolt lakás, nyaraló, telek, szántóföld,/ a tulajdoni lapot beszerezzük, de ehhez szükséges a hrsz-ot becsatolni. ( régi tulajdoni lap vagy földhivatali tulajdonjog bejegyzés alapján)
 • az elhunyt örököseként számba jöhető legközelebbi hozzátartozók (gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, elhunyt testvér gyermeke, unokatestvér) személyes adatai,
 • végrendeleti személyek adatai (szül.idő, anyja neve, tartózkodási helye),
 • végrendelet, öröklési szerződés,
 • gépjármű forgalmi engedélye,
 • fenntartásos takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, letéti jegy, kincstárjegy, takaréklevél, értékpapír, devizaszámla, kötvények, kárpótlási határozat, életbiztosítás, önkéntes biztosítás,
 • átutalási betétszámla esetén utolsó havi elszámolás,
 • fel nem vett járandóság (munkabér, táppénz, stb.) esetén munkahelyi igazolás az összegről,
 • hagyatéki teherre vonatkozó dokumentumok: temetési költségek /számlák/, ingatlanon lévő banki teher, folyószámla hitel, vagy egyéb tartozások

Bemutatandó okiratok:
Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, halotti anyakönyvi kivonat.

Illeték, díjfizetési kötelezettség:
Az eljárás illetékmentes.

Egyéb tudnivalók:
Az érvényben lévő jogszabály értelmében a hagyatéki előadó feladata, hogy az elhunyt után maradt ingó- és ingatlan vagyonnal kapcsolatosan a hagyatéki eljárást - a közjegyző felé történő továbbításra - előkészítsék.

Tekintettel arra, hogy a hivatalban érdemi döntés nem születik, elegendő, ha a hozzátartozók közül l fő jelenik meg a hagyatéki előadónál. Hagyaték ügyben a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó (temettető) kap írásos értesítést arról, hogy a fenti ügyben ügyfélként jelenjen meg.

Az ingóságok helyszíni leltározására akkor kerül sor, ha a hagyatékban örökösként érdekelt személy:

 • kiskorú,
 • gondnokolt,
 • külföldi,
 • ismeretlen helyen tartózkodik, illetve a
 • közjegyző elrendeli vagy a hagyatékban érdekelt személy/ek/ kéri.
 • Egyéb esetekben a hagyatéki leltár elékészítése a hivatali helyiségben történik.

Az ügyintéző az ügyfél jelenlétében felvett hagyatéki leltárt a szükséges (csatolt) mellékletekkel együtt az illetékes közjegyzőhöz továbbítja. (Ingatlan esetén az ügyintéző által megkért és visszaérkezett adó- és értékbizonyítvánnyal együtt.)

Ezután a Közjegyző folytatja le a hagyatéki tárgyalást, ahová már minden érdekeltet beidéz. A közjegyzői eljárás illetékköteles, melyről az idézéssel együtt értesíti az érdekelteket.

A közjegyző az előtte folyó eljárásról, annak befejezéséről a Hivatalt nem értesíti, hagyatékátadó végzést nem küld.

Ha az elhunyt után ingatlan- vagy leltározás alá eső ingó- vagyon nem maradt, a hagyatéki eljárást nem kell lefolytatni, ebben az esetben nemleges nyilatkozat kerül felvételre.

Vonatkozó jogszabály:
6/1958.(VII.4.) IM rendelet

Tájékoztatás:
Ha az elhunyt az utolsó havi nyugdíját nem kapta meg, a vele közös háztartásban együtt élő (házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér,) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól közvetlenül igényelheti, egyéb esetben csak a jogerős közjegyzői végzés (öröklési bizonyítvány) alapján fizetik ki.

Ügyintézők:
Várkonyi Krisztina | hagyatéki ügyintéző
06-24/505-561
varkonyi.krisztina@szigetszentmiklos.hu

Takács Erika | hagyatéki ügyintéző
06-24/505-578
takacs.erika@szigetszentmiklos.hu