Házasságkötés bejelentése

A házasság megkötésére, a házasság anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulandó felek a szándékukat bejelentik.

Eljárás módja: formanyomtatványon történik.

Szükséges okmányok:
 • házasulandó felek érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más arcképes érvényes személyi azonosításra szolgáló okirat) és lakcímkártya
 • házasulandó felek születési anyakönyvi kivonata
 • házasulandó felek családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén jogerős bírói ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye: özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • külföldi állampolgárral való házasságkötés esetén: - a külföldi állampolgár születési anyakönyvi okirata hiteles magyar nyelvű fordítással (Országos Fordító Iroda: Budapest VI. Bajza utca 52.)
 • külföldi állampolgár részére TANUSÍTVÁNY (melyben a menyasszony és a vőlegény személyes adatai szerepelnek, valamint hogy annak az országnak a törvényei szerint a házasságkötésnek törvényi akadálya nincs) hiteles magyar nyelvű fordítással
 • külföldi állampolgár részére lakbizonylat hiteles magyar nyelvű fordítással
 • külföldi állampolgár ha elvált családi állapotú, a jogerős bírói ítélet hiteles magyar nyelvű fordítással
 • külföldi állampolgár ha özvegy családi állapotú, a volt házastárs halotti anyakönyvi okirata hiteles magyar nyelvű fordítással
 • külföldi állampolgár érvényes útlevele
 • külföldi állampolgár ha letelepedési engedéllyel rendelkezik, EGT-igazolvány, lakcímkártya
 • (Diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille szükséges egyes országok okirataira, erről személyesen vagy telefonon tájékoztatást kaphatnak)
 • külföldi állampolgárral történő házasságkötés esetén időpont csak a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztályáról visszaérkezett tanúsítvány után adható!
 • Tolmács jelenléte (ha a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli)
 •  
Vonatkozó jogszabályok:
 • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 •  
Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560