Idegenforgalmi adó

-Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt
- Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adómértéke személyenként  és  vendég éjszakánként  300.- Ft.
- Az idegenforgalmi adót a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be.
- A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
- Az idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz megfizetnie.
Befizetési / Bevallási határidők
- beszedést követő hónap 15. napjáig

Idegenforgalmi adó:

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-K

Kiss Katalin

24/505521

L-Zs

Piróth Sándorné

24/505511