Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése

Ha magyar állampolgár külföldön születik, házasságot köt vagy elhalálozik, kérni kell Magyarországon annak az eseménynek a hazai anyakönyvezését.

Kérelem beadásának helye:
Magyarországon lakó kérelmező esetén a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető
Külföldön élő kérelmező esetén az illetékes magyar konzuli tisztviselő
Az anyakönyvvezető minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet minden mellékletével együtt továbbít a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztályára. Itt történik a magyar állampolgár külföldön történt eseményének hazai anyakönyvezése.

Eljárás módja: jegyzőkönyv felvétel formájában

Eljárási illeték: nincs

Szükséges okmányok:
  • az anyakönyvi esemény alapjául szolgáló külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítással (Országos Fordító Iroda: Budapest VI. Bajza utca 52.) Egyes országok okirataira Diplomáciai Felülhitelesítés vagy Apostille szükséges, erről személyesen vagy telefonon tájékozódhatnak.
  • Igazolás az anyakönyvezéssel érintett személy magyar állampolgárságára (érvényes magyar személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, érvényes magyar útlevél és lakcímkártya, állampolgársági bizonyítvány, honosítási, visszahonosítási okirat)

Vonatkozó jogszályok:
  • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
  • 6/2003.(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560