Névváltoztatási eljárás

I. Születési családi és/vagy utónév változtatás

Menete:

Kérelmező az állandó lakóhelye szerinti anyakönyvi hivatalhoz nyújtja be.

Eljárás módja: formanyomtatványon történik.

Szükséges mellékletek:
 • Eljárási illeték: 10.000.-Ft értékű illetékbélyeg első névváltoztatás esetén, ezt követő valamennyi névváltoztatás 20.000.-Ft értékű illetékbélyeg
 • kérelmező születési anyakönyvi kivonata
 • házassági anyakönyvi kivonat (ha a kérelmező nős vagy férjes családi állapotú)
 • jogerős bírói ítélet (ha a kérelmező elvált családi állapotú)
 • érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele és a lakcímkártya (házastársa, kiskorú gyermek személyazonosításra alkalmas igazolványa és a lakcímkártya)
 • felmenő születési családi nevének felvétele esetén annak hozzájáruló nyilatkozata
 • és felmenő születési anyakönyvi kivonata
 • nyilatkozat, mely szerint a választott név senkinek a személyiségi jogát nem sérti

Vonatkozó jogszabályok:
 • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

II. Házassági névváltoztatás

Menete:

Kérelmező a lakóhelye vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújthatja be a kérelmét. A lakóhelye szerinti anyakönyvi hivatal - amennyiben nem ott történt a házasságkötés - 5 munkanapon belül átteszi az anyakönyvi bejegyzésre jogosult házasságkötés helye szerint anyakönyvvezető részére.

Eljárás módja: formanyomtatványon történik.

Szükséges okmányok:
 • Eljárási illeték: 5.000.-Ft értékű illetékbélyeg
 • kérelmező házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben a Bíróság nem vonta be)
 • jogerős bírói ítélet
 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat adategyeztetés céljából

Vonatkozó jogszabályok:
 • többszörösen módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Ügyintézők:
Veresné Becz Etelka | ügyintéző
06-24/505-560