photo

Felmérés barnakőszén felhasználásról

2022. szeptember 19.

 

A Belügyminisztérium megkeresésére felmérésre kerül a településünkön élő széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások száma és a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igény.

A kérdőív kitöltése a Kormány döntéshozatalát támogatja.

Kérjük, hogy az alábbi kérdőíven 2022. szeptember 29.-én 24,00 óráig jelezzék az önkormányzat felé a barnakőszén igénylés esetén a háztartások számát és az igényelt barnakőszén mennyiségét (mázsa). Válaszaikat a hatosag@szigetszentmiklos.hu e-mail címre küldjék.

 

A Hivatal az összesített adatokat továbbítja a Belügyminisztérium számára.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

  • Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
  • Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.
  • Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

KÉRDŐÍV

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ