photo

Szavazatszámláló bizottsági tagokat keresünk

2022. január 12.
Közérdekű híreink

Tisztelt Szigetszentmiklósi Választópolgárok!
2022. április 3. napjára került kitűzésre az országgyűlési képviselő választás és az országos népszavazás.
A választás és a népszavazás sikeres lebonyolításához nélkülözhetetlen a szavazatszámláló bizottságok megválasztása. 

Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságról (a továbbiakban: SZSZB):

 

Az SZSZB tagjának csak a Szigetszentmiklósi állandó lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

 

Nem lehet SZSZB tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt.

Ezen túlmenően nem lehet a választási bizottság választott tagja, aki pártnak tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékes területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

Az SZSZB tagok függetlenek, pártatlanok, kizárólag a törvénynek alárendelt személyek lehetnek.

 

Az SZSZB ellátja a szavazás napja előtti, a szavazás megkezdése előtti, a szavazással és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatokat.

 

Az SZSZB feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása.

 

Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, a tagok mandátuma automatikusan nem hosszabbodik meg.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy

  • az SZSZB választott tagjait és póttagjait a szükséges számban a szigetszentmiklósi önkormányzat képviselő-testülete választja meg;
  • az SZSZB választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart;
  • az SZSZB tagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon köteles esküt vagy fogadalmat tenni;
  • a választott tagnak a helyi választási iroda által szervezett oktatáson részt kell venni és a szavazás napján a szavazókörben munkát kell végezni;
  • az SZSZB választott tagja a szavazást követő napon mentesül a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg, amelyet a munkáltató fizet;
  • a választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.

 

Az SZSZB a szavazás napján a szavazóhelyiség megnyitásától a választási iratoknak a választási irodához történő beszállításáig és ellenőrzéséig biztosítja a feladatok végrehajtását, ezért az SZSZB tagok munkája egész napos, körülbelül 5.30-tól másnap hajnalig tart. Ehhez elengedhetetlen feltétel a nagy munkabírás, a terhelhetőség és a monotonitás tűrése.

 

Amennyiben a fentiekben leírtak felkeltették érdeklődését, úgy 2022. február 4-ig várjuk jelentkezését munkaidőben (hétfőn: 7.45-18.00; keddtől csütörtökig: 7.45-16.00; pénteken: 7.45-12.45 között) a 06-24-505-594 és a 06-24-505-643 telefonszámokon, vagy elektronikus levélben a varoshaza@szigetszentmiklos.hu elérhetőségeken.

Adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelettel várom jelentkezésüket:


 

 

dr. Szilágyi Anita s.k.
HVI vezető