Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet informatikus munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 10. 14.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Informatikus munkakör betöltésére.
Szigetszentmiklosi-Polgarmesteri-Hivatal-palyazatot-hirdet-informatikus-munkakor-betoltesere

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Rendszergazdai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal valamennyi telephelyén. Kiemelt feladatok: Windows és Linux szerver környezet üzemeltetése, hálózatok üzemeltetése, munkaállomások, hordozható eszközök teljes körű felügyelete, nyilvántartások vezetése, felhasználók támogatása, helpdesk/hibajegyek feldolgozása, nyomatképzők üzemeltetése, partnerekkel történő kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelete, a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) Önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet Informatikai feladatkör tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Szakmai angol nyelvtudás,
 • Alapos Windows rendszergazdai ismeretek,
 • Alapfokú Linux rendszergazdai ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • WMware szerver és desktop virtualizácó gyakorlati ismerete,
 • Menedzselhető hálózati eszközök üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
 • WatchGuard tűzfalak üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
 • Ubiquiti rendszerek üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
 • Alapos Linux rendszergazdai ismeretek,
 • Nagyfokú megbízhatóság,
 • Önálló munkavégzés, ugyanakkor jó együttműködő képesség,
 • Saját autó, B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2020. október 14.
 • Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2020. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével.