Testületi Iroda

Eszes Anikó  -  osztályvezető, 06-24/505-577, eszes.aniko@szigetszentmiklos.hu


Urbánné Zsigmond Ildikó  -  testületi és nemzetiségi ügyintéző, 06-24/505-566, zsigmond.ildiko@szigetszentmiklos.hu

Pásztor Viktória  -  testületi és nemzetiségi ügyintéző, 06-24/505-603, pasztor.viktoria@szigetszentmiklos.hu

Csicselyné Denke Nóra  -  szervezési és testületi ügyintéző, 06-24/505-554, denke.nora@szigetszentmiklos.hu

Kerepesi Kinga  -  testületi és nemzetiségi ügyintéző, 24/505-643, kerepesi.kinga@szigetszentmiklos.hu

Kulifai Melinda  -  testületi és nemzetiségi ügyintéző, 0624/505-596, kulifai.melinda@szigetszentmiklos.hu

 

A Testületi Iroda feladatai:
a) a képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei üléseinek adminisztratív előkészítése, szervezése, munkaterveinek vezetése, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, felterjesztése,
b)  az ülések anyagainak nyilvántartásával és a döntések kivonatainak elkészítésével, átadásával, nyilvántartásával és közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása,
c)   lejárt határidejű képviselő-testületi és bizottsági döntések jelentéseinek összeállítása,
d)  ülésről történő távolmaradás nyilvántartásának vezetése,
e)  a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testülete üléseire az előterjesztések elkészítése, a döntések végrehajtásában közreműködés, egyéb ügyintézői feladatok ellátása,
f)   a települési képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére ügyviteli segítségnyújtás,
g)  a települési képviselők, nemzetiségi képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, köztartozásmentességével kapcsolatos ügyek,
h)  egyes önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok, továbbá a Hivatal egyes alapdokumentumainak előkészítése,
i) a feladatköréhez tartozó előterjesztések elkészítése, többek között a polgármesteri tájékoztató összeállítása, a képviselői keretek felhasználásának előkészítése, a Hivatal éves beszámolójának összeállítása, stb.
j)   az önkormányzati törzsadattárhoz adatszolgáltatás,
k)  egyéb nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása.