Általános Igazgatási Iroda

Györökné Palcsek Orsolya  -  osztályvezető, irodavezető, 06-24/505-562, gyorokne.orsolya@szigetszentmiklos.hu


Kelemenné Tomerle Malvin  -  irodavezető, 06-24/505-563, tomerle.malvin@szigetszentmiklos.hu

Tádics Éva  -  köznevelési és kulturális ügyintéző, 06- 24/505-547, tadics.eva@szigetszentmiklos.hu

Veresné Becz Etelka  -  anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző, 06-24/505-560, veresne.etelka@szigetszentmiklos.hu

Vajda Szilvia  -  igazgatási ügyintéző (működési engedély, szakhatóság, légszennyezés, zajvédelem, rendezvények, égetés), 06-24/505-551, vajda.szilvia@szigetszentmiklos.hu

Papp Erika  -  intézményfenntartó és egészségügyi ügyintéző, 06-24/505-591, papp.erika@szigetszentmiklos.hu

Nagyné Detre Mónika  -  igazgatási ügyintéző (telephely, fúrt kút, szállás, földeladás hirdetmény), 06-24/505-558, detre.monika@szigetszentmiklos.hu

Zólyomi Edina Krisztina  -  asszisztens, 06/24-505-528, zolyomi.edina@szigetszentmiklos.hu

Takács Erika  -  anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző, 24/505-578, takacs.erika@szigetszentmiklos.hu

Fehérvári-Kelemen Blanka  -  igazgatási ügyintéző (birtokvédelem, állatvédelem, társasház), 06-24/505-589, kelemen.blanka@szigetszentmiklos.hu

Várkonyi Krisztina Sára  -  hagyatéki, és igazgatási ügyintéző, 06-24/505-561, varkonyi.krisztina@szigetszentmiklos.hu

     Kapcsolat:
0624/505-528
hatosag@szigetszentmiklos.hu

Ügyfélfogadás:
Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. szám alatti épületben

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
13:00 - 18:00 nincs 8:00 - 12:00 nincs 8:00 - 12:00
    13:00 - 16:00    


Az Általános Igazgatási Iroda feladatai:

a)  a jegyző hatáskörébe tartozó:
1.   anyakönyvi ügyek,
2.   állampolgársági ügyek,
3.   hagyatéki ügyek,
4.   apasági nyilatkozat,
5.   talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés,
6.   a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti, a végrehajtó által küldött igazolás tudomásulvétele,
7.   gyámhivatali ügyekben ingó leltár készítése,
8.   növényvédelemmel kapcsolatos feladatok (közterületről történő fakivágás engedélyeztetése, parlagfű- és gyommentesítés, ingatlanrendbetétel),
9.   termőföldekkel kapcsolatos hirdetmény kifüggesztés,
10.  kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyek, zenés, táncos rendezvény engedélyezése,
11.  idegenforgalmi igazgatással kapcsolatos ügyek (szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek),
12.  birtokvédelem,
13.  állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok
14.  hulladékgazdálkodási, illegális hulladékkal kapcsolatos ügyintézés magánterületen,
15.  környezetvédelmi hatósági ügyek (zaj-és rezgésvédelem),
16.  ipari igazgatással kapcsolatos ügyek,
17.  piac engedélyezési ügyek,
18.  vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok (500 m3-ig a talajvízkút engedélyezés, fennmaradás),

b)   előzetes szakhatósági állásfoglalások elkészítése a - Településrendezési Osztály általi - szakmai ellenjegyzést követően,

c)   a jegyző hatáskörébe utalt társasházak feletti törvényességi felügyelet,

d)  önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése,

e)  döntéselőkészítés bölcsődei felvételi kérelmek várólistán történő elhelyezése kapcsán benyújtott fellebbezések vonatkozásában,

f)   önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati működtetésű köznevelési, közművelődési intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, felügyelete, törvényességi ellenőrzése,

g) d) és f) pont szerinti önkormányzati fenntartású intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés,

h)  önkormányzati egészségügyi feladatok,

i)   orvosi ügyelet felügyelete,

j)   köznevelési, közművelődési, kulturális tevékenységgel, szolgáltatással kapcsolatos feladatok,

k)  3,5 t önsúlyt meghaladó gépjármű részére hatósági bizonyítvány kiadása,

l)   közterületen engedély nélkül tárolt üzemképtelen/forgalomképtelen járművek elszállítása,

m) a köztemető működésével kapcsolatos feladatok ellátása.