Jegyzői Kabinetvezető

dr. Benis Péter  -  jegyzői kabinetvezető, 06- 24/505-630, benis.peter@szigetszentmiklos.hu

A jegyzői kabinetvezető a jegyző irányításával ellátja a Településrendezési Osztály és a Városfejlesztési Projekt Osztály feladatellátásának szakmai koordinációját. A jegyző megbízásából, törvényességi szempontból vizsgálja a szakmai koordinációja alá tartozó osztályok és irodák által előkészített előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket és szerződéseket. A jegyzői kabinetvezető szakmai irányításával végzi törvényességi ellenőrzési feladatait, a szakbizottságok döntéselőkészítésének törvényességi ellenőrzésével megbízott törvényességi referens.
Az Mötv. 82. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a jegyző és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat – legfeljebb hat hónap időtartamig – a jegyzői kabinetvezető látja el.