photo

Arculati pályázat

2021. november 11.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók illetve alkotóközösségek számára logójának megtervezésére és arculatának megújítására. A pályázat célja a város szellemiségéhez illeszkedő, korszerű arculat kidolgozása.

Pályázat kiírója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (adószám: 15730916-2-13), székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2., képviseli: Nagy János polgármester (továbbiakban: Kiíró)

A pályázat célja Szigetszentmiklós város logójának és szlogenjének megalkotása, hosszú távú pozicionálása és ezen keresztül egy átgondolt marketing eszközrendszer kidolgozása a következő évtizedre. Kiíró a város címerét nem kívánja lecserélni, a logó egy turisztikai termék lesz, melyet Kiíró saját arculata kialakítására használ fel.

 

Pályázók köre:

A Kiíró minden 18. életévét betöltött természetes és/ vagy jogi személy pályaműveit várja, a nevezés szakmai végzettséghez nem kötött.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. január 10.

 

A pályázat leírása:

A pályázóktól olyan logókat vár, melyek tükrözik, hogy Szigetszentmiklós egy dinamikusan fejlődő, nagy gazdasági beruházások és fejlesztések előtt álló fiatalos város. A logók tartalmazhatnak szlogent is, ez azonban nem kötelező eleme a pályázatnak.

A pályázat Kiírója kisarculat megtervezését várja a pályázóktól, mely a következő kötelező elemeket tartalmazza:

 1. Logó

Minimálisan 1 db színes és 1 db fekete-fehér logóterv (1 db A/4-es oldalon)

 1. Látványtervek
  1. Névjegykártya (1 db A/4 oldalon várjuk)
  2. Levélpapír (1 db A/4 kép)
  3. Nyomtatható levélpapír [körben 5mm nem nyomtatható területet feltételezve] (1 db A/4 kép)
 2. Hirdetési alaparculat

Tetszőleges eszközön bemutatva

pl.: sajtóhirdetés (A4 álló) és/vagy CLP (1185 x 1750 arány)

Minimálisan 1 db, legfeljebb 2db layoutot várunk A/4-es méretben.

 1. „Free mind stories”

Kreatív felületeken, eszközökön várjuk az új logó/arculat bemutatását.

Minimálisan 1 db, legfeljebb 3 db A/4-es layout készíthető.

 

Az arculat egyszerre legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, egyszerű tervezésű, egyedi, markáns, megjegyezhető és könnyen azonosítható, ugyanakkor időtálló, illetve egyedi módon tükrözi Szigetszentmiklós karakterét, különleges értékeit (természeti, épített, környezet, kulturális örökség)

A tervezésnél kérjük az alábbi szempontok figyelembevételét:

 • 750 éves város tradíciói,
 • A város épített, valamint természeti öröksége,
 • Város kulturális értékei,
 • Ádám Jenő zenekultúrája
 • Szigetszentmiklós város szellemisége
 • Duna közelsége

Szigetszentmiklós városával kapcsolatos részletes információk, valamint városunk történelme a www.szigetszentmiklos.hu honlapon olvasható.

Technikai elvárások

Kiíró digitális layoutokat vár

 • A/4-es méretben,
 • minimum 200 dpi felbontásban (2339x1654 px)
 • RGB, jpg vagy png formátum
 • A logó terv a bitképes formátumon felül vektorgrafikus formátumban (CDR, EPS, AI vagy SVG formátumban)
 • Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is a pályamunkához

 

A közerkölcsöt sértő, kirekesztő témát magában hordozó műveket a Bírálóbizottság azonnal kizárja.

 

A pályázat díjazása:

A nyertes pályamunka alkotójának díja: bruttó 600.000 Ft javadalmazásban részesül.

A díj a törvény által meghatározott ÁFA-t tartalmazza, illetve adóköteles bevétel. A díj a közteherviselés szabályaira tekintettel kerül megfizetésre. Az önkormányzat a díjat számlaköteles nyertes esetében a számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül, magánszemély esetén a kifizetéshez szükséges dokumentumok benyújtásától számított 30 banki napon belül utalja át.

A pályázaton résztvevők költségtérítésre nem tarthatnak igényt.

 

Pályázat menete:

 • november 11-ig a pályázat közzététele
 • január 10-ig pályázat beküldési időszak
 • január 30-ig beküldött pályamunkák zsűrizése, online szavazás
 • februári Bizottsági és Testületi üléseken történő döntés

 

 

Benyújtás módja:

A pályaművek lehetnek szabadkézzel, vagy grafikai programmal készült munkák, de a leadást digitális formátumban kell teljesíteni.

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Technikai formátum menüpontban leírtaknak megfelelő arculati elemeket,
 • a benyújtott pályaművek rövid szöveges ismertetését,
 • kitöltött pályázati adatlapot,
 • kitöltött nyilatkozatot a szerzői jogokról és felhasználásról
 • az átláthatósági nyilatkozatot.

A pályázatot benyújtani

-elektronikus formátumban (az arculat@szigetszentmiklos.hu e-mail címre megküldve, vagy CD/DVD vagy pendrive adathordozóra kiírva)

- A/4-es kinyomtatott formátumban postai úton

- személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2310. Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 2. a borítékon az „ARCULAT” kifejezés feltüntetésével.

 

Csak az a pályázat érvényes, amely elektronikus és nyomtatott formátumban is beérkezett.

Pályázat időtartama:

A pályázati adatlap 2021. november 11-től tölthető le a www.szigetszentmiklos.hu weboldalról. A beküldött adatokat a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át.

A határidő után beérkezett pályaműveket Kiíró nem fogadja el.

 

Pályázati feltételek, szerzői és felhasználói jogok:

 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet (maximum 3). Más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
 • Pályázó vállalja, hogy nyertes munka esetén az eredményhirdetést követően külön díjazás ellenében megállapodást köthet Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával, s az arculat további elemeit is elkészíti Kiíró részére.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljeskörűen felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázat kiírója a nyertes logóterv felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan idei felhasználja.
 • A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata weboldalán pályamunkájuk megjelenjen, valamint Szigetszentmiklós város Közösségi oldalán, és a pályázathoz kapcsolódó sajtóanyagokban szerepelhessen.
 • A nyertes pályamunka alkotója a pályamű beadásával átruházza annak szerzői és felhasználási jogát Szigetszentmiklós Város Önkormányzatára, és a város azt mindennemű korlátozás és megkötés nélkül felhasználhatja, a pályázó külön hozzájárulása nélkül.

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok beérkezését követően a szerzők kilétének ismerete nélkül szakmai zsűri bírálja pályázatokat. (A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a beérkezett pályamunkáról grafikusokból és a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának szakmai vezetőiből, külsős szakértőkből álló szakmai zsűri dönt.) Ezt követően az általa kiválasztott pályaműveket közzéteszik a városi honlapon és online felületeken, ahol 2022. január 30-ig a lakosság bevonásával is lehetőség van a véleményezésre.  Véleményezést követően a Bíráló Bizottság rangsorolja a beérkezett pályaműveket, a lakossági szavazatokat figyelembe véve.

A rangsorolt pályaműveket a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi, a végső döntést Szigetszentmiklós Város Képviselő- testülete hozza meg.

A pályázat egyfordulós.

A nyertes pályázatot Szigetszentmiklós Város Képviselő- testületének döntése után hirdeti ki a Kiíró.

 

Elbírálási szempontok:

-           egyediség,

-           Szigetszentmiklós különleges értékeinek kifejezése

-           szín és formavilága (tipográfia) figyelemmel van a különböző megjelenésekre (színes és fekete fehér nyomtatás, digitális megjelenés,)

 

Eredményhirdetés:

A nyertes pályázót a Kiíró a döntés meghozatalát követő 8 munkanapon belül hirdeti ki és teszi közzé saját honlapján a nyertesek listájával együttesen.

Az eredményt Szigetszentmiklós saját üzemeltetésű városi honlapján, a www.szigetszentmiklos.hu weboldalon teszi közzé.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül. -illetve a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy későbbiekben az általa leadott mű módosítható legyen.

A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja.

A döntés ellen jogorvoslat lehetőség nincs.

Pályázati tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy email-ben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk. Elérhetőség: arculat@szigetszentmiklos.hu

Pályázati adatlap
Hozzájáruló nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató
Átláthatósági nyilatkozat