Hatályos rendelettár

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
27/2012. (X.04.)

Az állattartási hely kialakításáról

Egységes szerkezetben
13/2015. (IV.30.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
20/2011. (VI. 30.)

hatályon kívül

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról

Egységes szerkezetben
04/2012. (II.01.) 5/2014. (II.27.) 29/2015. (X.29.) 6/2017. (III.30)
30/2011. (XI.24.)

hatályon kívül

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló (18/2005. (XI. 23.)* önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 18/2005.(XI.23.)
23/2005. (XII. 21.)

A távhőszolgáltatás díjáról és a díj alkalmazás feltételeiről

Egységes szerkezetben
1/2006. (I.25.) 11/2006. (VII. 7.) 18/2006. (XI.22.) 39/2007. (XII.19.) 14/2008. (IV.30.) 18/2008. (VII. 1.) 26/2008. (X.1.) 5/2009. (I.28.) 23/2006.(XII.20.)
15/2011. (IV.28.)

Intézményekben folyó munkahelyi közétkeztetésrő

Egységes szerkezetben
7/2012. (III.1.) 18/2018. (VII.12) 7/2021. (III.30) 9/2023. (III.21.)
8/2011. (IV.07.)

hatályon kívül

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Hatályon kívül helyezte a 19/2016. (VI.29.) ör.
19/2016. (VI.29.)

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Egységes szerkezetben
20/2017. (VI.28.) 32/2017. (XI.30.) 9/2019. (IV.25.)
13/2021. (VII.02.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról Egységes szerkezetben 7/2023. (III.01.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
10/1992. (IX.17.)

A város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról

Egységes szerkezetben
17/2012. (V.24.)
25/2000. (XII.15.)

Középületeknek és közterületeknek a nemzeti ünnepen történő fellobogózásról.

Egységes szerkezetben
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
21/2017. (VI.28.)

A helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről

Egységes szerkezetben
23/2018. (XI.15.) 19/2021. (IX.30.) 15/2022. (IX.27.)
34/2015.(XI.26.)

hatályon kívül

Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI.29.) ör.

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
7/2015. (III.26.)

Személyes gondoskodát nyújtó szociális ellátásokról

Egységes szerkezetben
9/2016. (III.31.) 9/2017.(III.30.) 4/2018. (II.22.) 7/2018. (III.23.) 19/2019. (XI.05.) 26/2020. (XII.15.)
7/2017. (III.30.)

hatályon kívül

A lakáshoz jutók helyi támogatásáról
Hatályon kívül helyezte a 20/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetben
19/2019. (XI.05.) 17/2011. (VI.30.) (hatályon kívül) 3/2016. (II.25.) (hatályon kívül)
5/2015. (II.26.)

hatályon kívül

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról

Egységes szerkezetben
25/2015. (VIII. 27.) 3/2016. (II.25.) 7/2016. (III.31.) 8/2017. (III.30.) 30/2017. (XI.30.) 13/2018. (V.28.) 29/2018. (XII.13.) 15/2019. (VIII.16.) 19/2019. (XI.05.) 24/2019. (XII.12.) 11/2020. (IV.20.) 14/2020. (V.28.) 16/2020. (VI.30.) 25/2020. (XII.15.) 2/2021. (II.05.) 20/2021 (X.28.) 19/2022. (XII.01.) 4/2023. (I.27.)
12/2015. (VI.30.)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Egységes szerkezetben
8/2016. (III.31.) 10/2017. (III.30.) 19/2017. (VI.28.) 3/2018. (II.22.) 7/2018.(III.23.) 14/2018. (V.28.) 7/2019. (IV.25.) 19/2019. (XI.05.) 8/2021. (III.30.) 4/2023. (I.27.)
7/2018. (III.23.)

hatályon kívül

Az intézményi térítési díjakról

Egységes szerkezetben
28/2020. (XII.15.)

Az intézményi térítési díjakról

Egységes szerkezetben
9/2021. (III.30.) 6/2022 (III.22) 8/2023. (III.21.)
16/2022. (IX.27.) a kiemelkedő tanulmányi eredményű szociálisan rászoruló tanulók ösztöndíjáról
10/2023. (IV.06.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2023. (IV.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
12/1999. (IV.22.)

hatályon kívül

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (VI.29.) ör.
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
11/2014. (V.05.)

hatályon kívül

A helyi közművelődésről

Egységes szerkezetben
20/2014. (XI.06.) 18/2017. (VI.28.)
12/2019. (VI.20.)

A helyi közművelődésről

Egységes szerkezetben
19/2019. (XI.05.) 11/2022. (VII.05.) 15/2022. (IX.27.) 4/2023. (I.27.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
29/2012. (X.04.)

hatályon kívül

Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról

Hatályon kívül helyezte a 33/2015. (XI.26.) ör.
8/2015. (III.26.)

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
+ melléklet

 

  

Egységes szerkezetben
28/2015. (X.29.) 16/2018. (VII.12.) 22/2018. (XI.15.) 6/2020. (II. 20.) 24/2021. (XII.09.) 9/2022. (VII.05.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
9/2011 .(IV.07)

Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól

Egységes szerkezetben
19/2019. (XI.05.) 15/2022. (IX.27.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
1/2012. (II.01.)

Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
Mellékletei:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Jelmagyarázat
Szelvény kiosztás
Helyi Építési Szabályzat 2021.12. 10. mellékletek
R_25_2021_XII_09  SZ módosítás 2. melléklete- szelvénykiosztás

Egységes szerkezetben
25/2012. (X.04.) 14/2013. (III.28.) 27/2013. (VII.16.) 34/2013. (X.31.) 14/2014. (VIII.28.) 18/2015. (V.28.) 29/2016. (XII.09.) 33/2017. (XII.20.) 19/2018. (VII.12.) 20/2018. (VIII.09.) 25/2018. (XI.15.) 8/2019. (IV.25.) 14/2019. (VII.11.) 21/2021. (X.28.) 25/2021. (XII.09.)
15/2013. (III.28.)

hatályon kívül

A partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (VI.01.)
21/2013. (IV.25.)

A kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésről

6/2016. (III.18.)

hatályon kívül

 

A kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Egységes szerkezetben
24/2016. (VIII.26.) 30/2016. (XII.09.) Hatályon kívül helyezte: 23/2017. (VIII.31.)
23/2017. (VIII.31.)

hatályon kívül

 

A kertvárosias, kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetek egyes tömbjeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

Egységes szerkezetben
5/2018. (II.22.)
11/2018. (IV.26.)

hatályon kívül

Változtatási tilalom elrendelése az önálló Gksz-3 építési övezetet képező ingatlanra vonatkozóan

Hatályon kívül helyezte: 20/2018. (VIII.09.)
26/2018. (XI.15.)

hatályon kívül

A Sáméhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályon kívül helyezte: 8/2019. (IV.25.)
2/2020. (I.30.)

hatályon kívül

Változtatási tilalom elrendeléséről a Felsőtag városrészben

17/2017. (VI.01.) A partnerségi egyeztetés szabályairól
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
14/2005. (VI.28.)

hatályon kívül

 

Településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról

Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte: 15/2016. (V.26.)
1/2013. (I.31.)

hatályon kívül

 

Az építészeti örökség helyi védelméről

Egységes szerkezetben
19/2013 (IV.25.) Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
10/2013. (III.28.)

hatályon kívül

 

Településképi bejelentési eljárásról

Egységes szerkezetben
16/2014. (IX.05.) Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
11/2013. (III.28.)

hatályon kívül

 

Településképi véleményezési eljárásról

Egységes szerkezetben
8/2014 (II.27.) Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
12/2013. (III.28.)

A Városi Tervtanácsról

13/2013 (III.28.)

hatályon kívül

 

A Településképi kötelezési eljárásról

Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
27/2017. (XI.30.)

A Településképi védelméről és alakításáról

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
19/2003. (X.29.)

hatályon kívül

Helyi környezet védelemről, közterületek és ingatlanok rendjéről

Egységes szerkezetben
27/2004. (XII.15.) 29/2005. (XII.21.) 5/2006. (III.30.) 3/2010. (II.5.) 16/2010. (VI.25.) 17/2012. (V.24.) Hatályon kívül helyezte a 27/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet
27/2015. (X.01.)

A közterületek és ingatlanok rendjéről

Egységes szerkezetben
8/2018. (III.23.) 8/2020. (III.17)
17/2000. (IX.8.)

hatályon kívül

 

Közterületek rendjéről és használatáról

Egységes szerkezetben
11/2005. (IV.20.) 2/2008. (I.30.) 19/2008. (VII.01.) 17/2012. (V.24.) Hatályon kívül helyezte a 29/2017. (XI.30.) ö.r.
29/2017. (XI.30.)

Szigetszentmiklós város közterületeinek használati rendjéről

Egységes szerkezetben
4/2022.(III.04.)
17/2014. (IX.25.)

Közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és az emléktáblák elhelyezéséről

Egységes szerkezetben
18/2016. (VI.29.) 19/2019. (XI.05.) 15/2022. (IX.27.)
22/2009. (VI. 26.)

hatályon kívül

Parkolásról

Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte a: 27/2016. (IX.01.) ö.r.
19/2011. (VI. 30.)

hatályon kívül

 

A parkolók megváltásáról

Hatályon kívül helyezte a: 26/2016. (IX.01.) ö.r.
26/2016. (IX.01.)

a parkolók megváltásáról szóló 19/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
20/2003. (X.29.)

hatályon kívül

Helyi környezetvédelem és természetvédelmi alap

Egységes szerkezetben
2/2007. (I.31.) Hatályon kívül helyezte a: 2/2019. (II.21.) ö.r.
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
10/2005. (IV.20.)

hatályon kívül

A település folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.05.) rendelet

Egységes szerkezetben
26/2005. (XII.21.) 22/2006. (XII.20.) 9/2008. (III.28.) 35/2008. (XII.17.) 11/2010. (III.26.) 17/2012. (V.24.)
28/2011. (XI.24.)

hatályon kívül

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (III.30.) ö.r.
24/2013 (VI.27.)

hatályon kívül

A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól

4/2014. (II.27.) 23/2014. (XII.11.) 6/2015. (II.26.) 21/2015. (V).25.) 17/2016. (VI.29.) 25/2017. (X.26.) Hatályon kívül helyezte: 7/2020. (III.17.) ö.r.
7/2020. (III.17.)

A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól

Egységes szerkezetben
19/2020. (XI.27.) 14/2022. (IX.08.)
12/2014 (V.05.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Egységes szerkezetben
17/2015. (IV.30.) 13/2016. (IV.28.) 16/2017. (IV.27.) 10/2018. (IV.26.) 10/2019. (IV.25.) 10/2022. (VII.05.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
34/2012. (XII.13.)

hatályon kívül

Az egyes, közigazgatási bírsággal fenyegetett magatartásokról szóló 20/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
8/2007. (III.21.)

hatályon kívül

A közterület-felügyeletről
Hatályon kívül helyezte a 30/2013. (IX.26.) rendelet

8/2010.(II.26.) 30/2013. (IX.26.)
37/2013. (XI.28.)

Mezei őrszolgálatról

6/2012.(II.1.)

A köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról

Egységes szerkezetben
17/2013. (III.28.) 23/2013. (V.30.) 1/2021. (I.22.)
26/2007.(X.17.)

Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

Egységes szerkezetben
29/2011.(XI.24)
19/2014.(XI.06.)

Szervezeti és Működési Szabályzatról

Egységes szerkezetben
Egységes szerkezetben 22/2014. (XI.27.) 25/2014. (XII.11.) 14/2015. (IV.30.) 26/2015. (VIII.27.) 35/2015. (XI.26.) 5/2016. (II.25.) 23/2016. (VI.29.) 32/2016. (XII.09.) 11/2017. (III.30.) 31/2017. (XI.30.) 15/2018. (V.28.) 24/2018. (XI.15.) 3/2019. (II.21.) 18/2019. (X.29.) 20/2019. (XI.05.) Nem léptette hatályba a 23/2019. (XI.28.) ö.r. 25/2019. (XII.12.) 27/2019. (XII.17.) 5/2020. (II. 20.) 21/2020 (XII.08) 23/2020. (XII.15.) 6/2021. (III.27.) 5/2022.(III.04.) 12/2022. (IX.07.) 15/2022. (IX.27.) 2/2023. (I.27.) 11/2023. (IV.06.)
20/2014.(XI.06.)

hatályon kívül

 

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről

Egységes szerkezetben
15/2015. (IV.30.) 21/2016. (VI.29.) Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.5.) ö.r.
19/2019. (XI.05.)

hatályon kívül

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről

Egységes szerkezetben
22/2019. (XI.28.) 26/2019.(XII.12.) 12/2022. (IX.07.) 15/2022. (IX.27.)
25/2014. (XII.11.)

Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről

Egységes szerkezetben
2/2015. (I.29.) 16/2015. (IV.30.) 30/2015. (X.29.) 5/2019. (III.29.) 3/2021. (II.12.) 12/2022. (IX.07.) 12/2023. (IV.06.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
1/2017. (II.16.) + mellékletei

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

Egységes szerkezetben
15/2017. (IV.27.) + melléklet 24/2017. (VIII.31.) + melléklet 24/2017. (VIII.31.) + melléklet 1/2018. (II.22.) + melléklet 6/2018. (III.23.) + melléklet 23/2022. (XII.01.)
23/2003. (X.28.)

hatályon kívül

 

Koncepció a költségvetési és zárszámadás mellékleteinek tartalmi követelményeiről

Egységes szerkezetben
1/2008. (I.30.) 24/2008. (VIII.27.) Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.) ö.r.
7/2012. (III.1.)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Egységes szerkezetben
24/2012. (IX.06.) melléklettel 31/2012. (XI. 21.) 7/2013. (III.28.) + mellékletei
2/2013. (II.28.)

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

Egységes szerkezetben
6/2013. (III.28.) 28/2013. (VIII.29.) 31/2013. (IX.26.) 35/2013. (XI.28.) + mellékletei 2/2014. (II.27.) + mellékletei 9/2014. (V.05.) + mellékletei 23/2022. (XII.01.)
18/2013 (IV.25.)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei

3/2014. (II.27.)

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

Egységes szerkezetben
6/2014. (II.27.) + mellékletei 13/2014. (VIII.28.) + mellékletei 24/2014. (XII.11.) + mellékletei 4/2015. (II.26.) + mellékletei 23/2022. (XII.01.)
10/2014. (V.05.)

hatályon kívül

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022. (XII.01.)
3/2015. (II.26.) + mellékletei

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + melléklet 1.;melléklet 2.
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

Egységes szerkezetben
9/2015. (III.26.) 10/2015. (IV.07.) 23/2015. (VIII.27.) + mellékletei 31/2015. (XI.26.) + mellékletei 2/2016. (II.25.) + mellékletei 23/2022. (XII.01.)
11/2015. (IV.30.) + mellékletei

hatályon kívül

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet és könyvvizsgálói jelentés
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022 (XII.01)
24/2015. (VIII.27.)

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

11/2016. (IV.28.) + mellékletei

hatályon kívül

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022(XII.01.)
14/2017. (IV.27.) + mellékletei

hatályon kívül

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022. (XII.01.)
2/2018. (II.22.) + mellékletei

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

Egységes szerkezetben
7/2018. (III.23.) 17/2018. (VII.12.) + melléklet 21/2018. (IX.6.) + melléklet 27/2018. (XII.5.) + melléklet 1/2019. (II.21.) + melléklet 23/2022. (XII.01.)
9/2018. (IV.26.) + mellékletei

hatályon kívül

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022. (XII.01.)
2/2019 (II.21.) + mellékletei

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  + melléklete 1; melléklete 2
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

13/2019. (VII.11.) + melléklet 17/2019. (IX.19.) + melléklet 19/2019. (XI.05.) 21/2019. (XI.28) + melléklet 4/2020. (II.20) + melléklet 23/2022. (XII.01.)
6/2019. (IV.25.) + mellékletei

hatályon kívül

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról + 1. melléklete2. melléklete
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022. (XII.01.)
3/2020. (II. 20)

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól +  melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

Egységes szerkezetben
17/2020. (IX. 10.) +melléklet 27/2020. (XII.15.) +melléklet 5/2021. (III.05.) + melléklet 10/2021 (V.18.) + melléklet 23/2022. (XII.01.)
15/2020. (VI.16.)

hatályon kívül

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásáról + 1. melléklet  + 2. melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet

23/2022. (XII.01.)
4/2021. (II.26) + mellékletei

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet Egységes szerkezetben
12/2021. (VI.15.) + melléklet 15/2021.(IX.14.) 22/2021.(XI.25.) 2/2022.(III.04.) 23/2022. (XII.01.)
11/2021. (V.19.) +mellékletei

hatályon kívül

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete Az Önkrmányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet
23/2022. (XII.01.)
1/2022.(III.04) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2022.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE + melléklet Egységes szerkezetben 8/2022.(VII.05.) 13/2022.(IX.08.) 15/2022. (IX.27.) 17/2022 (X.28) 5/2023.(III.01.)
7/2022.(IV.28.)

hatályon kívül

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2022.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL + Melléklet
Hatályon kívül helyezi a 23/2022 (XII.01) számú rendelet
23/2022. (XII.01.)
23/2022 (XII.01) egyes pénzügyi tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezéséről
6/2023.(III.01.) Szigetszentmiklós Város 2023. évi költségvetéséről + melléklet
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
12/2008. (IV.30.)

hatályon kívül

A lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáró

Egységes szerkezetben
14/2010. (V.14.) 21/2010. (IX.03.) 20/2014. (XI.06.)
27/2005. (XII.21.)

hatályon kívül

Az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról

Egységes szerkezetben
29/2007. (X.17.) 17/2012. (V.24.) 19/2019. (XI.05.) 15/2022. (IX.27.)
29/2018. (XII.13.)

Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

3/2023. (I.27.) Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, és egyéb közterületek felbontásának szabályozásáról
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
20/2020 (XII.08)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

22/2020. (XII. 15.)

hatályon kívül

A maszkviselési szabályok rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt

18/2020 (XI.12)

hatályon kívül

A maszkviselési szabályok rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt
16/2021 (IX.14.)

16/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelete

a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges engedély kiadásáról

33/2008. (XII.17.)

hatályon kívül

Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (III.04.) rendelet
15/2022. (IX.27.) a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő egyes rendeletek módosításáról
21/2022 (XII.01.)

az Átláthatósági Szabályzatról

4/2023. (I.27.) egyes önkormányzati rendeletek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
12/2018. (V.28.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben
1/2023. (I.27.)