Hatályos rendelettár

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
27/2012. (X.04.)

Az állattartási hely kialakításáról

Egységes szerkezetben
13/2015. (IV.30.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
26/2013. (VII.04.)

A vízszolgáltatások szabályairól és díjáról szóló 33/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

20/2011. (VI. 30.)

hatályon kívül

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról

Egységes szerkezetben
04/2012. (II.01.) 5/2014. (II.27.) 29/2015. (X.29.) 6/2017. (III.30)
30/2011. (XI.24.)

hatályon kívül

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló (18/2005. (XI. 23.)* önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 18/2005.(XI.23.)
23/2005. (XII. 21.)

A távhőszolgáltatás díjáról és a díj alkalmazás feltételeiről

Egységes szerkezetben
1/2006. (I.25.) 11/2006. (VII. 7.) 18/2006. (XI.22.) 39/2007. (XII.19.) 14/2008. (IV.30.) 18/2008. (VII. 1.) 26/2008. (X.1.) 5/2009. (I.28.) 23/2006.(XII.20.)
15/2011. (IV.28.)

Intézményekben folyó munkahelyi közétkeztetésrő

Egységes szerkezetben
7/2012. (III.1.) 18/2018. (VII.12) 7/2021. (III.30)
8/2011. (IV.07.)

hatályon kívül

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Hatályon kívül helyezte a 19/2016. (VI.29.) ör.
19/2016. (VI.29.)

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Egységes szerkezetben
20/2017. (VI.28.) 32/2017. (XI.30.) 9/2019. (IV.25.)
13/2021. (VII.02.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
10/1992. (IX.17.)

A város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról

Egységes szerkezetben
17/2012. (V.24.)
25/2000. (XII.15.)

Középületeknek és közterületeknek a nemzeti ünnepen történő fellobogózásról.

Egységes szerkezetben
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
21/2017. (VI.28.)

A helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről

Egységes szerkezetben
23/2018. (XI.15.) 19/2021. (IX.30.)
34/2015.(XI.26.)

hatályon kívül

Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI.29.) ör.

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
12/1999. (IV.22.)

hatályon kívül

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (VI.29.) ör.
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
11/2014. (V.05.)

hatályon kívül

A helyi közművelődésről

Egységes szerkezetben
20/2014. (XI.06.) 18/2017. (VI.28.)
12/2019. (VI.20.)

A helyi közművelődésről

Egységes szerkezetben
19/2019. (XI.05.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
29/2012. (X.04.)

hatályon kívül

Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról

Hatályon kívül helyezte a 33/2015. (XI.26.) ör.
8/2015. (III.26.)

+melléklete  

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

 

  

Egységes szerkezetben
28/2015. (X.29.) 16/2018. (VII.12.) 22/2018. (XI.15.) 6/2020. (II. 20.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
9/2011 .(IV.07)

Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól

Egységes szerkezetben
19/2019. (XI.05.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
7/2017. (III.30.)

A lakáshoz jutók helyi támogatásáról

17/2011. (VI.30.) 3/2016. (II.25.) 7/2017. (III.30.) 19/2019. (XI. 05.)
1/2012. (II.01.)

Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
Mellékletei:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Jelmagyarázat
Szelvény kiosztás

Egységes szerkezetben
25/2012. (X.04.) 14/2013. (III.28.) 27/2013. (VII.16.) 34/2013. (X.31.) 14/2014. (VIII.28.) 18/2015. (V.28.) 29/2016. (XII.09.) 33/2017. (XII.20.) 19/2018. (VII.12.) 20/2018. (VIII.09.) 25/2018. (XI.15.) 8/2019. (IV.25.) 14/2019. (VII.11.) 21/2021. (X.28.)
1/2012. (II.01.)

Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről melléklet 1./melléklet 2.

 

Egységes szerkezetben
25/2012. (X.04.) 14/2013. (III.28.) 27/2013. (VII.16.) 34/2013. (X.31.) 14/2014. (VIII.28.) 18/2015. (V.28.) 29/2016. (XII.09.) 33/2017. (XII.20.) 19/2018. (VII.12.) 20/2018. (VIII.09.) 25/2018. (XI.15.) 8/2019. (IV.25.) 14/2019. (VII.11.)
15/2013. (III.28.)

hatályon kívül

A partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (VI.01.)
21/2013. (IV.25.)

A kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésről

6/2016. (III.18.)

hatályon kívül

 

A kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Egységes szerkezetben
24/2016. (VIII.26.) 30/2016. (XII.09.) Hatályon kívül helyezte: 23/2017. (VIII.31.)
23/2017. (VIII.31.)

hatályon kívül

 

A kertvárosias, kisvárosias lakó, településközpont vegyes és központi vegyes építési övezetek egyes tömbjeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

Egységes szerkezetben
5/2018. (II.22.)
11/2018. (IV.26.)

hatályon kívül

Változtatási tilalom elrendelése az önálló Gksz-3 építési övezetet képező ingatlanra vonatkozóan

Hatályon kívül helyezte: 20/2018. (VIII.09.)
26/2018. (XI.15.)

hatályon kívül

A Sáméhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályon kívül helyezte: 8/2019. (IV.25.)
2/2020. (I.30.)

hatályon kívül

Változtatási tilalom elrendeléséről a Felsőtag városrészben

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
14/2005. (VI.28.)

hatályon kívül

 

Településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról

Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte: 15/2016. (V.26.)
1/2013. (I.31.)

hatályon kívül

 

Az építészeti örökség helyi védelméről

Egységes szerkezetben
19/2013 (IV.25.) Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
10/2013. (III.28.)

hatályon kívül

 

Településképi bejelentési eljárásról

Egységes szerkezetben
16/2014. (IX.05.) Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
11/2013. (III.28.)

hatályon kívül

 

Településképi véleményezési eljárásról

Egységes szerkezetben
8/2014 (II.27.) Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
12/2013. (III.28.)

A Városi Tervtanácsról

13/2013 (III.28.)

hatályon kívül

 

A Településképi kötelezési eljárásról

Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.30.)
27/2017. (XI.30.)

A Településképi védelméről és alakításáról

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
19/2003. (X.29.)

hatályon kívül

Helyi környezet védelemről, közterületek és ingatlanok rendjéről

Egységes szerkezetben
27/2004. (XII.15.) 29/2005. (XII.21.) 5/2006. (III.30.) 3/2010. (II.5.) 16/2010. (VI.25.) 17/2012. (V.24.) Hatályon kívül helyezte a 27/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet
27/2015. (X.01.)

A közterületek és ingatlanok rendjéről

Egységes szerkezetben
8/2018. (III.23.) 8/2020. (III.17)
17/2000. (IX.8.)

hatályon kívül

 

Közterületek rendjéről és használatáról

Egységes szerkezetben
11/2005. (IV.20.) 2/2008. (I.30.) 19/2008. (VII.01.) 17/2012. (V.24.) Hatályon kívül helyezte a 29/2017. (XI.30.) ö.r.
29/2017. (XI.30.)

Szigetszentmiklós város közterületeinek használati rendjéről

17/2014. (IX.25.)

Közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és az emléktáblák elhelyezéséről

Egységes szerkezetben
18/2016. (VI.29.) 19/2019. (XI.05.)
12/2018. (V.28.)

A temetőről és a temetkezésről

22/2009. (VI. 26.)

hatályon kívül

Parkolásról

Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte a: 27/2016. (IX.01.) ö.r.
19/2011. (VI. 30.)

hatályon kívül

 

A parkolók megváltásáról

Hatályon kívül helyezte a: 26/2016. (IX.01.) ö.r.
26/2016. (IX.01.)

a parkolók megváltásáról szóló 19/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
20/2003. (X.29.)

hatályon kívül

Helyi környezetvédelem és természetvédelmi alap

Egységes szerkezetben
2/2007. (I.31.) Hatályon kívül helyezte a: 2/2019. (II.21.) ö.r.
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
10/2005. (IV.20.)

A település folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Egységes szerkezetben
26/2005. (XII.21.) 22/2006. (XII.20.) 9/2008. (III.28.) 35/2008. (XII.17.) 11/2010. (III.26.) 17/2012. (V.24.)
28/2011. (XI.24.)

hatályon kívül

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (III.30.) ö.r.
24/2013 (VI.27.)

hatályon kívül

A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól

4/2014. (II.27.) 23/2014. (XII.11.) 6/2015. (II.26.) 21/2015. (V).25.) 17/2016. (VI.29.) 25/2017. (X.26.) Hatályon kívül helyezte: 7/2020. (III.17.) ö.r.
7/2020. (III.17.)

A település tisztaságáról és közszolgáltatás szabályairól

Egységes szerkezetben
19/2020. (XI.27.)
12/2014 (V.05.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Egységes szerkezetben
17/2015. (IV.30.) 13/2016. (IV.28.) 16/2017. (IV.27.) 10/2018. (IV.26.) 10/2019. (IV.25.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
34/2012. (XII.13.)

hatályon kívül

Az egyes, közigazgatási bírsággal fenyegetett magatartásokról szóló 20/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
37/2013. (XI.28.)

Mezei őrszolgálatról

6/2012.(II.1.)

A köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról

Egységes szerkezetben
17/2013. (III.28.) 23/2013. (V.30.) 1/2021. (I.22.)
8/2007. (III.21.)

A közterület-felügyeletről

8/2010.(II.26.) 30/2013. (IX.26.)
26/2007.(X.17.)

Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

Egységes szerkezetben
29/2011.(XI.24)
19/2014.(XI.06.)

Szervezeti és Működési Szabályzatról

Egységes szerkezetben
Egységes szerkezetben 22/2014. (XI.27.) 25/2014. (XII.11.) 14/2015. (IV.30.) 26/2015. (VIII.27.) 35/2015. (XI.26.) 5/2016. (II.25.) 23/2016. (VI.29.) 32/2016. (XII.09.) 11/2017. (III.30.) 31/2017. (XI.30.) 15/2018. (V.28.) 24/2018. (XI.15.) 3/2019. (II.21.) 18/2019. (X.29.) 20/2019. (XI.05.) Nem léptette hatályba a 23/2019. (XI.28.) ö.r. 25/2019. (XII.12.) 27/2019. (XII.17.) 5/2020. (II. 20.) 21/2020 (XII.08) 23/2020. (XII.15.) 6/2021. (III.27.)
20/2014.(XI.06.)

hatályon kívül

 

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről

Egységes szerkezetben
15/2015. (IV.30.) 21/2016. (VI.29.) Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.5.) ö.r.
19/2019. (XI.05.)

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről

Egységes szerkezetben
22/2019. (XI.28.) 26/2019.(XII.12.)
25/2014. (XII.11.)

Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről

Egységes szerkezetben
2/2015. (I.29.) 16/2015. (IV.30.) 30/2015. (X.29.) 5/2019. (III.29.) 3/2021. (II.12.)
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
23/2003. (X.28.)

hatályon kívül

 

Koncepció a költségvetési és zárszámadás mellékleteinek tartalmi követelményeiről

Egységes szerkezetben
1/2008. (I.30.) 24/2008. (VIII.27.) Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (III.31.) ö.r.
7/2012. (III.1.)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Egységes szerkezetben
24/2012. (IX.06.) melléklettel 31/2012. (XI. 21.) 7/2013. (III.28.) + mellékletei
2/2013. (II.28.)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei

Egységes szerkezetben
6/2013. (III.28.) 28/2013. (VIII.29.) 31/2013. (IX.26.) 35/2013. (XI.28.) + mellékletei 2/2014. (II.27.) + mellékletei 9/2014. (V.05.) + mellékletei
18/2013 (IV.25.)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei

3/2014. (II.27.)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei

Egységes szerkezetben
6/2014. (II.27.) + mellékletei 13/2014. (VIII.28.) + mellékletei 24/2014. (XII.11.) + mellékletei 4/2015. (II.26.) + mellékletei
10/2014. (V.05.)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei

3/2015. (II.26.) + mellékletei

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + melléklet 1.;melléklet 2.

Egységes szerkezetben
9/2015. (III.26.) 10/2015. (IV.07.) 23/2015. (VIII.27.) + mellékletei 31/2015. (XI.26.) + mellékletei 2/2016. (II.25.) + mellékletei
11/2015. (IV.30.) + mellékletei

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet és könyvvizsgálói jelentés

24/2015. (VIII.27.)

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

1/2016. (I.21.) + mellékletei

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + melléklete 1 ; melléklete 2

Egységes szerkezetben
12/2016. (IV.28.) + melléklete 14/2016. (V.26.) + melléklete 25/2016. (IX.01.) + melléklete 31/2016. (XII.09.) + melléklet 2/2017. (II.16) + melléklet 5/2017. (III.30.) + melléklet
11/2016. (IV.28.) + mellékletei

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet

14/2017. (IV.27.) + mellékletei

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet

2/2018. (II.22.) + mellékletei

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + mellékletei

Egységes szerkezetben
7/2018. (III.23.) 17/2018. (VII.12.) + melléklet 21/2018. (IX.6.) + melléklet 27/2018. (XII.5.) + melléklet 1/2019. (II.21.) + melléklet
9/2018. (IV.26.) + mellékletei

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról + mellékletei

2/2019 (II.21.) + mellékletei

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  + melléklete 1; melléklete 2

13/2019. (VII.11.) + melléklet 17/2019. (IX.19.) + melléklet 19/2019. (XI.05.) 21/2019. (XI.28) + melléklet 4/2020. (II.20) + melléklet
6/2019. (IV.25.) + mellékletei

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról + 1. melléklete2. melléklete

3/2020. (II. 20)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól +  melléklet

Egységes szerkezetben
17/2020. (IX. 10.) +melléklet 27/2020. (XII.15.) +melléklet 5/2021. (III.05.) + melléklet 10/2021 (V.18.) + melléklet
15/2020. (VI.16.)

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásáról + 1. melléklet  + 2. melléklet

4/2021. (II.26) + mellékletei Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól + melléklet Egységes szerkezetben 12/2021. (VI.15.) + melléklet 15/2021.(IX.14.) 22/2021.(XI.25.)
11/2021. (V.19.) +mellékletei Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete Az Önkrmányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról + melléklet
Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
12/2008. (IV.30.)

hatályon kívül

A lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáró

Egységes szerkezetben
14/2010. (V.14.) 21/2010. (IX.03.) 20/2014. (XI.06.)
27/2005. (XII.21.)

Az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról

Egységes szerkezetben
29/2007. (X.17.) 17/2012. (V.24.) 19/2019. (XI.05.)
29/2018. (XII.13.)

Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelkezések
20/2020 (XII.08)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

22/2020. (XII. 15.)

A maszkviselési szabályok rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt

18/2020 (XI.12)

hatályon kívül

A maszkviselési szabályok rendjéről a veszélyhelyzet ideje alatt
16/2021 (IX.14.)

16/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelete

a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges engedély kiadásáról